FANDOM


      Már csak egy ellenőrzés kell! Ha ezt a szócikket tartalmilag és helyesírásilag késznek találod, írd a vitalapra a "{{Műhely-kész}}" szöveget egy aláírással együtt. Ezután töröld ki ezt a sablont! Segítségedet köszönjük.

A shyriiwook, másképpen vukibeszéd a vukik legfőbb kereskedőnyelve volt. A Közösben a "shyriiwook" valójában "faemberek nyelvé"-t jelent. Bár nem ez volt az egyetlen vuki-nyelv, fontos kereskedői szerepe miatt a vukibeszédet beszélő idegen, nem-vuki fajok gyakran tekintették ezt a "hivatalos vuki nyelv"-nek. Ennélfogva ez számított a legelterjedtebbnek a többi nyelvjárással szemben. Galaxis-szerte sokan úgy hitték, hogy csakis ezzel a dialektussal tudják magukat megértetni a szőrös lényekkel. Kívülállóknak ez a nyelv, amit általában mint merő állatias kérgek szólaltattak meg, ordít, morog, és nyög miközben az érzelemnél nem sokkal többet szállít. Mindazonáltal a shyriiwook sokként volt igazságos valójában egy értelmes nyelv Basic-ként .

Jellemzés

A kívülállók szemében ez a nyelvezet gyakran csak állatias ordításnak, ugatásnak, morgásnak és nyögésnek tűnhetett. Sokak számára egyáltalán nem hordozott semmilyen érzelmet. Tény viszont, hogy a Közös mellett a shyriiwook több más beszédtípussal egyetemben a legintelligensebb dialektusok közé tartozott.

A vukik torka egyedülálló módon képes volt olyan hangokat képezni, amelyeket más fajok szinte egyáltalán nem tudtak megtenni. Ezért a legtöbben inkább csak megérteni tudták a vukibeszédet, éppúgy, mint ahogyan a vukik is csak ritkán beszélték folyékonyan a Közöst. Maga a shyriiwook szó is -hasonlóan a többi szóhoz, névhez-, úgy lett fonetikusan átírva más nyelvekre, hogy az jól kifejezze a hangok kiejtésbeli hosszát illetve helyzetét. A különleges torokhoz olyan állkapocs tartozott, amelyik hangképzésnél hol kinyitva, hol pedig becsukva működött. Rendszerint a szavak "kiengedése" mellett úgy is képeztek hangokat, hogy visszaáramoltatták állkapcsukba a levegőt.

Mint már fentebb is le van írva, a vukik éppoly nehézséggel sajátították el a Közöst, mint az idegenek a vukibeszédet. Így aztán gyakori volt az a kommunikációs "felállás", hogy a két fél a saját nyelvén beszélt egymáshoz, miközben megértették a társuk által válsztott dialektust is.

Leia Organa Solo találkozott egy olyan vukival is, aki úgymond "hibásan" ejtette ki a shyriiwook-szavakat. Ennek köszönhetően azonban Leia sokkal könnyebben megértette, hogy mit akar mondani Ralrracheen.

A shyriiwook nyelvben 150 szóval lehetett kifejezni a "fa" szót, attól függően, hogy az adott tárgy vagy növény milyen nedvességtartalommal, alkotókkal, belsővel és szerkezettel rendelkezett. Ehhez hasonlóan csaknem 15 variáció volt az "erőszak" kifejezésre.

A vukibeszédnek ennek ellenére akadtak hiányosságai, mivel például a technológiai, műszaki témájú szavakra igen kevés variáció állt rendelkezésre. Ha ilyen típusú feladatokkal találták szembe magukat, akkor inkább a thykarann segítségével próbáltak kommunikálni. Így tehát a legtöbb, de legalábbis a műszaki területeken dolgozó vukik számára nem volt nehéz feladat hirtelen átváltani az egyik nyelvről a másikra.

Egy harmadik vuki-dialektusnak tekinthető a xaczik is, amely a három kommunikációs forma közül a legritkábbnak számított. Inkább csak bennszülött vukik beszélték, a legelterjedtebb a Wartaki-szigeteken volt. Bár a kereskedelem nyelve a shyriiwook, a műszaki ismereteké pedig a thykarann volt, a xaczik a birodalmi erők megszállása alatt igen hasznos "titkos nyelv"-vé vált, mivel a birodalmiaknak szinte teljesen ismeretlen nyelvnek számított.

Ismert kifejezések

 • Wyaaaaaa. Ruh ruh? ("Szia. Hogy vagy?")
 • Huwaa muaa mumwa? ("Vásárolhatok egy italt?")
 • Wua ga ma uma ahuma ooma. ("Olyan, mintha a karmomat egy lyukból húzták volna ki.")
 • Youw. ("Viszontlátásra!")
 • Kabukk ("Ős", "Tanácsos" vagy "Vezető"; általában a megszólításban szokták használni a tulajdonnevek után)
 • Wyogg, ur oh. ("Jól vagyok, köszönöm.")
 • Ruh gwyaaaag. ("Barát vagyok.")
 • Roooarrgh ur roo. ("Rossz érzésem van ezzel kapcsolatban,")
 • Hnn-rowr yrroonn nng rarr! ("Sokáig éljen az Új Köztársaság!")
 • Rrargrarg? ("Kérhetek egy szívességet?")
 • Rowr ahragh awf ahraroww rowh rohngr grgrff rf rf. (valószínűleg: "Azt mondja, hogy ő már Jedi.")

Általános szavak

 • haaag ("kapualj", "ajtónyílás")
 • awa ("menni"), "járni")
 • yo agaaha ("fejfájás")
 • yaag ("hogyan")
 • muawa ("nem")
 • ohh haa ("rendben", "oké")
 • wuahh ("mi", "micsoda")
 • huaahh ("mikor")
 • muaahh ("ki")
 • ah wu aaa ("miért")
 • uma ("igen")
 • hrrrrrnnnn ("jobb", "helyes")
 • ur oh ("köszönöm")
 • yuow ("viszontlátásra")
 • kourasaa ("coruscant")
 • oid ("droid")
 • yurinal ("folyóirat", "újság")
 • muaarga ("béke")
 • rooohu ("te")
 • wwrcahwowhwa ("barát")

Számok

 • (1) ah
 • (2) ah-ah
 • (3) a-oo-ah
 • (4) wyoorg
 • (5) ah wyoorg
 • (6) hu yourg
 • (7) muwaa yourg
 • (8) ah muwaa yourg
 • (9) a-oo-mu
 • (10) a-oo-mu wyaarg

A shyriiwookot idegennyelvként használó, illetve értő személyek