Fandom

Kaminopedia, a magyar Csillagok háborúja wikia

Shyriiwook

2 733pages on
this wiki
Add New Page
Vitalap0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

      Már csak egy ellenőrzés kell! Ha ezt a szócikket tartalmilag és helyesírásilag késznek találod, írd a vitalapra a "{{Műhely-kész}}" szöveget egy aláírással együtt. Ezután töröld ki ezt a sablont! Segítségedet köszönjük.

A shyriiwook, másképpen vukibeszéd a vukik legfőbb kereskedőnyelve volt. A Közösben a "shyriiwook" valójában "faemberek nyelvé"-t jelent. Bár nem ez volt az egyetlen vuki-nyelv, fontos kereskedői szerepe miatt a vukibeszédet beszélő idegen, nem-vuki fajok gyakran tekintették ezt a "hivatalos vuki nyelv"-nek. Ennélfogva ez számított a legelterjedtebbnek a többi nyelvjárással szemben. Galaxis-szerte sokan úgy hitték, hogy csakis ezzel a dialektussal tudják magukat megértetni a szőrös lényekkel. Kívülállóknak ez a nyelv, amit általában mint merő állatias kérgek szólaltattak meg, ordít, morog, és nyög miközben az érzelemnél nem sokkal többet szállít. Mindazonáltal a shyriiwook sokként volt igazságos valójában egy értelmes nyelv Basic-ként .

Jellemzés

A kívülállók szemében ez a nyelvezet gyakran csak állatias ordításnak, ugatásnak, morgásnak és nyögésnek tűnhetett. Sokak számára egyáltalán nem hordozott semmilyen érzelmet. Tény viszont, hogy a Közös mellett a shyriiwook több más beszédtípussal egyetemben a legintelligensebb dialektusok közé tartozott.

A vukik torka egyedülálló módon képes volt olyan hangokat képezni, amelyeket más fajok szinte egyáltalán nem tudtak megtenni. Ezért a legtöbben inkább csak megérteni tudták a vukibeszédet, éppúgy, mint ahogyan a vukik is csak ritkán beszélték folyékonyan a Közöst. Maga a shyriiwook szó is -hasonlóan a többi szóhoz, névhez-, úgy lett fonetikusan átírva más nyelvekre, hogy az jól kifejezze a hangok kiejtésbeli hosszát illetve helyzetét. A különleges torokhoz olyan állkapocs tartozott, amelyik hangképzésnél hol kinyitva, hol pedig becsukva működött. Rendszerint a szavak "kiengedése" mellett úgy is képeztek hangokat, hogy visszaáramoltatták állkapcsukba a levegőt.

Mint már fentebb is le van írva, a vukik éppoly nehézséggel sajátították el a Közöst, mint az idegenek a vukibeszédet. Így aztán gyakori volt az a kommunikációs "felállás", hogy a két fél a saját nyelvén beszélt egymáshoz, miközben megértették a társuk által válsztott dialektust is.

Leia Organa Solo találkozott egy olyan vukival is, aki úgymond "hibásan" ejtette ki a shyriiwook-szavakat. Ennek köszönhetően azonban Leia sokkal könnyebben megértette, hogy mit akar mondani Ralrracheen.

A shyriiwook nyelvben 150 szóval lehetett kifejezni a "fa" szót, attól függően, hogy az adott tárgy vagy növény milyen nedvességtartalommal, alkotókkal, belsővel és szerkezettel rendelkezett. Ehhez hasonlóan csaknem 15 variáció volt az "erőszak" kifejezésre.

A vukibeszédnek ennek ellenére akadtak hiányosságai, mivel például a technológiai, műszaki témájú szavakra igen kevés variáció állt rendelkezésre. Ha ilyen típusú feladatokkal találták szembe magukat, akkor inkább a thykarann segítségével próbáltak kommunikálni. Így tehát a legtöbb, de legalábbis a műszaki területeken dolgozó vukik számára nem volt nehéz feladat hirtelen átváltani az egyik nyelvről a másikra.

Egy harmadik vuki-dialektusnak tekinthető a xaczik is, amely a három kommunikációs forma közül a legritkábbnak számított. Inkább csak bennszülött vukik beszélték, a legelterjedtebb a Wartaki-szigeteken volt. Bár a kereskedelem nyelve a shyriiwook, a műszaki ismereteké pedig a thykarann volt, a xaczik a birodalmi erők megszállása alatt igen hasznos "titkos nyelv"-vé vált, mivel a birodalmiaknak szinte teljesen ismeretlen nyelvnek számított.

Ismert kifejezések

 • Wyaaaaaa. Ruh ruh? ("Szia. Hogy vagy?")
 • Huwaa muaa mumwa? ("Vásárolhatok egy italt?")
 • Wua ga ma uma ahuma ooma. ("Olyan, mintha a karmomat egy lyukból húzták volna ki.")
 • Youw. ("Viszontlátásra!")
 • Kabukk ("Ős", "Tanácsos" vagy "Vezető"; általában a megszólításban szokták használni a tulajdonnevek után)
 • Wyogg, ur oh. ("Jól vagyok, köszönöm.")
 • Ruh gwyaaaag. ("Barát vagyok.")
 • Roooarrgh ur roo. ("Rossz érzésem van ezzel kapcsolatban,")
 • Hnn-rowr yrroonn nng rarr! ("Sokáig éljen az Új Köztársaság!")
 • Rrargrarg? ("Kérhetek egy szívességet?")
 • Rowr ahragh awf ahraroww rowh rohngr grgrff rf rf. (valószínűleg: "Azt mondja, hogy ő már Jedi.")

Általános szavak

 • haaag ("kapualj", "ajtónyílás")
 • awa ("menni"), "járni")
 • yo agaaha ("fejfájás")
 • yaag ("hogyan")
 • muawa ("nem")
 • ohh haa ("rendben", "oké")
 • wuahh ("mi", "micsoda")
 • huaahh ("mikor")
 • muaahh ("ki")
 • ah wu aaa ("miért")
 • uma ("igen")
 • hrrrrrnnnn ("jobb", "helyes")
 • ur oh ("köszönöm")
 • yuow ("viszontlátásra")
 • kourasaa ("coruscant")
 • oid ("droid")
 • yurinal ("folyóirat", "újság")
 • muaarga ("béke")
 • rooohu ("te")
 • wwrcahwowhwa ("barát")

Számok

 • (1) ah
 • (2) ah-ah
 • (3) a-oo-ah
 • (4) wyoorg
 • (5) ah wyoorg
 • (6) hu yourg
 • (7) muwaa yourg
 • (8) ah muwaa yourg
 • (9) a-oo-mu
 • (10) a-oo-mu wyaarg

A shyriiwookot idegennyelvként használó, illetve értő személyek


A Wikia-hálózat

Véletlen wiki