Fandom

Kaminopedia, a magyar Csillagok háborúja wikia

Mon Calamari Hajógyárak

2 734pages on
this wiki
Add New Page
Vitalap0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

      Geonosisi droidöntöde.jpg Ezt a szócikket Slete szerkeszti!
Ha nagyobb mértékű változtatást szeretnél végezni, egyeztess a lap szerkesztőjével!


A Mon Calamari Hajógyárak egy jelentős bolygóközi szállítókat és hadihajókat gyártó vállalat volt.

Amikor a mon calamarik csatlakoztak a felkeléshez, a társaság a Szövetség legfőbb hadihajó-elátójává vált. Ezt a szerepet mind az Új Köztársaság, mind pedig a Galaktikus Szövetség idején meg tudta őrizni.

A Mon Calamari Hajógyárak termékpalettáján a normál kivitelű cirkálóktól kezdve a masszív, gigantikus méretű csatahajókig szinte minden jármű megtalálható volt.

Történelem

Korai évek

A Mon Calamari hajógyárai nagyjából néhány száz évvel a yavini csata előtt kezdtek el létrejönni, amikor a Dac lakóit, különösképpen a mon calamarikat foglalkoztatni kezdték a bolygójukon túli dolgok. Együtt egyre több orbitális üzemet építettek fel, ahol a különböző technológiák kikísérletezését és fejlestését végezték. Az itteni termelés a nulla-gravitáció-gyártástól egészen a csillaghajó-meghajtókig terjedt. Az első utasszállító hajók elkezdték az űrt bejárni, fokozatosan felfedezve a Calamari rendszert és a közelében lévő égitesteket. Az első gyarmatosított világok közé a Mantan és a Ruisto tartozott; ez utóbbin még egy kisebb orbitális hajógyárat is létesítettek. A nyersanyagellátást a quarrenek által az aszteroidákból kitermelt fémércek biztosították.

Idővel a Dac olyan hajógyárakkal és tenger alatti titkos építményekkel ellátott bolygóvá vált, amely hamarosan a szektor legjelentősebb központja is lett. A vízalatti épületek egyébként hasznosnak bizonyultak az évszázadokkal későbbi birodalmi támadások során.

Köztársasági kapcsolat

A köztársasági federítők legelőször a mon calamarik utasszállító űrhajóit fedezték fel. A fejlett technológia ellenére azonban jócskán alábecsülték a Mon Calamarin lévő hajógyárak teljesítményét. A hajóterveket a Calamari szektoron kívül csak ritkán látták. Ez csak akkor változott meg, amikor Dooku gróf felfigyelt rájuk a fegyverkezés során.

A klónok háborúja idején

A szeparatista mozgalom terjedésével Dooku ellátogatott a Dacre is. Mikor látta, hogy az itt lévő hajógyárak olyan járműtervekkel rendelkeztek, mint akár a Fondor vagy a Gyndine nagy üzemei, megpróbálta őket is beszervezni a mozgalomba. Mután azok visszautasították az ajánlatot, Dooku a Sötét Arató nevű fegyvert bevetve súlyosan megrongálta az üzemeket.

További jelentős károkat okozott a klónok háborúja elején bekövetkező csata is, ahol lojális mon calamarik és klónkatonák harcoltak az FRK által támogatott Quarren Elszigetelt Liga ellen. Mikor a Köztársaság és a calamarik sikeresen visszaszerezték a bolygó feletti uralmat, a hajóépítéseket el kellett halasztani, ugyanis szakadár ügynökök elopták a hajók technikai terveit.

A birodalmi idők

A Birodalom felemekedése szigorú felügyeletet és rabszolgaságot hozot mind a calamarik, mind pedig a quarrenek számára. A Birodalom szempontjából nagyon felértékelődött a hajógyárak szerepe, ugyanis a mindenfajta mon calamari ellenállások leveréséhez, illetve a szomszédos tioni és Perlemian Kereskedelmi Útvonal-menti világok katonai irányításához és ellenőrzéséhez.

Ez a terv azonban teljes egészében sosem valósult meg, mivel a birodalmi mérnökök nehezen boldogultak a mon calamari szerszámokkal és berendezésekel. Lehetetlen feladatnak bizonyult, hogy a mon calamarik és quarrenek filozófiája szerint tervezett technológiák, legyen szó olvasztókról vagy ívhegesztőkről, használni tudják. Néhány sikertelen kísérlet után a birodalmi Főparancsnokság túl költségesnek találata a gyártást, ezért felhagyott a további próbálkozásokkal. Miközben a gyárak termelése lecsökkent, a calamarik szabadságuk visszaállításának előkészítésébe kezdtek.

A Szövetség fegyverarzenálja

Végül a mon calamariknak sikerült metörniük a birodalmi zsarnokságot. Hatalmas szállítóhajóikat hadihajókká alakították át. Győzelmük más bolygókon is felobbantotta a remény lángját, és nemsokára lázadó hajók érkeztek a Calamari szektor védelmére.

A Szövetség segítségével a calamarik egyre erősebb cirkálókat tudtak építeni. Miután megszavazták a Dac agsági csatlakozását, felkelő mérnökökkel kezdték el elsajátíttatni az csatahajóépítést. Nemcsak saját cirkálók, hanem különböző korvettek és freagttok is készültek az üzemekben. Úgy beszélték, egy gyáregység nagyjából tudott átadni egy-egy korvettet vagy fregattot, míg a nagyobb csilagcirkálók építése hat hónapot vet igénybe. A szektor hajóitermelése rohamléptekben növekedett.

Az MC80 Home One-típusú csillagcirkálók és az MC80 Liberty-típusú csillagcirkáló a felkelő flotta alapjává váltak, és számos ütközetben, így a döntő jelentőségű endori csatában is részt vettek.

Az Új Köztársaság támasza

Amikor a Lázadók Szövetségéből Új Köztársaság lett, a Mon Calamari Hajógyárak továbbra is a flotta fő alapillérei maradtak. Az ú osztályok, az MC80B csillagcirkálók és az MC90 csillagcirkálók feltöltötték az Új Köztársasági Védelmi Haderőt. Mindez kielemlt célponttá tette a hajógyárakat, ami két esetben következményekkel is járt.

A hajóüzemek károkat szenvedtek a császár Világpusztítóinak támadásában, illetve néhány kiseb sérülést Daala akciója alatt. E történések azonban nem vetették vissza a hajógyártás. A keletkezett károkat kijavították, az üzemeket bővítették.

A Birodalommal kötött békét követően a Galaxis jelentős változásokon ment keresztül. A Mon Calamari Hajógyárak azonban továbra is fő beszállítója maradt az államnak. Ekkor született meg a Mediator-osztályú csatacirkáló és a Viscount-osztályú csillagvédelmező típusa.

A yuuzhan vong invázió

A yuuzhan vong háborúban kulcsfontosságúvá váltak a calamari hajóüzemek. Az Új Köztársaságnak szüksége volt erős cirkálókra és védelmezőkre az invázióra válaszolva. A gyárak még akkor is termeltek és küldtek hajókat titkos hipertéri útvonalakon, amikor a vongok áttörték a Perlemian Kereskedelmi Útvonalon.

Coruscant elestét követően a kormányzat átmenetileg a Mon Calamarira telepedett, ezzel is növelve a fontosságát. Amikor megkezdődött az újáépítés és a Galaktikus Szövetség megszervezése, a hajógyárak óriási léptekkel adták át az új járműveket, ogy a háború során keletkezet veszteségeket helyrehozhassák.

Minthogy a háború során a hajóüzemek többsége yuuzhan vong irányítás alá került, az Új Köztársaság számára Mon calamari felértéklelődött. A harcok végére a calamarik és hajógyáraik a veszéllyel való szembenézés és elszánság ideáljai, szimbólumjaivá váltak.

A Galaktikus Szövetség idején

Sok más hajóépítő üzemhez, így a Kuat Gépgyárhoz, a Bilbringi és az inváziók során elpusztult Fondor hajógyáraihoz hasonlóan a Mon Calamari is profitált a háború túléléséből. A második galaktikus polgárháborúra kihozták a Mon Cal nehézszállítót, melynek egyik darabja, a Blue Diver a Második Flottában harcol a tralusi csata során.

A Galaktikus Szövetség utolsó éveiben töb további új típus jelent meg: Scythe-ostályú főcsatahajó, a Tri-Scythe-osztályú fregatt és a ShaShore-osztályú fregatt.

Birodalmi uralom

YU 137-ben a Calamari rendszer és hajógyárai az új Birodalom ellenőrzése alá kerültek, és birodalmi hajók elkészítésére kényszerültek. Az egyik legjelentősebb az Imperious nevű Imperious-ostályú csillagromboló volt, melyet a Galaktikus Szövetség Maradványának tőrbecsalására hsználtak fel.

Ám a csapda valójában a Birodalomnak volt felállítva, ugyanis a Szövetség hajói és a gyárak (melyeket egy Zsivány Osztag-tag maghackelt) tüzet nyitottak, és elpusztítoták a Külső Perem Harmadik Flottája csapásmérő egységét. A hajón lévő rohamosztagosok valójában szövetségi katonák voltak. A volt rohamosztagos Hondo Carr vezetésével pedig sikerült ellponi, és a Maradvány egyik bázisára vinni. Ott a lefuttaták rajta a fő fegyverirányító rendszereket. A csata során Jaius Yorub nekivezete az Idomitablet a hajógyáraknak, megsemmisítve a harmadik üzemet, és kárt okozva a többiekben is.

Termékek

Vadászgépek és kiseb egységek

Űrszállítók

Személyszállítók

Hadi szállítók

Hadihajók

Csatahajók

Csatacirkálók

Cirkálók

Rombolók

Támadóhajók és szállítók

Fregattok

Korvett

Űrállomások

Megjelenések

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki