FANDOM


      Geonosisi droidöntöde Ezt a szócikket Slete szerkeszti!
Ha nagyobb mértékű változtatást szeretnél végezni, egyeztess a lap szerkesztőjével!


A Mon Calamari Hajógyárak egy jelentős bolygóközi szállítókat és hadihajókat gyártó vállalat volt.

Amikor a mon calamarik csatlakoztak a felkeléshez, a társaság a Szövetség legfőbb hadihajó-elátójává vált. Ezt a szerepet mind az Új Köztársaság, mind pedig a Galaktikus Szövetség idején meg tudta őrizni.

A Mon Calamari Hajógyárak termékpalettáján a normál kivitelű cirkálóktól kezdve a masszív, gigantikus méretű csatahajókig szinte minden jármű megtalálható volt.

Történelem

Korai évek

A Mon Calamari hajógyárai nagyjából néhány száz évvel a yavini csata előtt kezdtek el létrejönni, amikor a Dac lakóit, különösképpen a mon calamarikat foglalkoztatni kezdték a bolygójukon túli dolgok. Együtt egyre több orbitális üzemet építettek fel, ahol a különböző technológiák kikísérletezését és fejlestését végezték. Az itteni termelés a nulla-gravitáció-gyártástól egészen a csillaghajó-meghajtókig terjedt. Az első utasszállító hajók elkezdték az űrt bejárni, fokozatosan felfedezve a Calamari rendszert és a közelében lévő égitesteket. Az első gyarmatosított világok közé a Mantan és a Ruisto tartozott; ez utóbbin még egy kisebb orbitális hajógyárat is létesítettek. A nyersanyagellátást a quarrenek által az aszteroidákból kitermelt fémércek biztosították.

Idővel a Dac olyan hajógyárakkal és tenger alatti titkos építményekkel ellátott bolygóvá vált, amely hamarosan a szektor legjelentősebb központja is lett. A vízalatti épületek egyébként hasznosnak bizonyultak az évszázadokkal későbbi birodalmi támadások során.

Köztársasági kapcsolat

A köztársasági federítők legelőször a mon calamarik utasszállító űrhajóit fedezték fel. A fejlett technológia ellenére azonban jócskán alábecsülték a Mon Calamarin lévő hajógyárak teljesítményét. A hajóterveket a Calamari szektoron kívül csak ritkán látták. Ez csak akkor változott meg, amikor Dooku gróf felfigyelt rájuk a fegyverkezés során.

A klónok háborúja idején

A szeparatista mozgalom terjedésével Dooku ellátogatott a Dacre is. Mikor látta, hogy az itt lévő hajógyárak olyan járműtervekkel rendelkeztek, mint akár a Fondor vagy a Gyndine nagy üzemei, megpróbálta őket is beszervezni a mozgalomba. Mután azok visszautasították az ajánlatot, Dooku a Sötét Arató nevű fegyvert bevetve súlyosan megrongálta az üzemeket.

További jelentős károkat okozott a klónok háborúja elején bekövetkező csata is, ahol lojális mon calamarik és klónkatonák harcoltak az FRK által támogatott Quarren Elszigetelt Liga ellen. Mikor a Köztársaság és a calamarik sikeresen visszaszerezték a bolygó feletti uralmat, a hajóépítéseket el kellett halasztani, ugyanis szakadár ügynökök elopták a hajók technikai terveit.

A birodalmi idők

A Birodalom felemekedése szigorú felügyeletet és rabszolgaságot hozot mind a calamarik, mind pedig a quarrenek számára. A Birodalom szempontjából nagyon felértékelődött a hajógyárak szerepe, ugyanis a mindenfajta mon calamari ellenállások leveréséhez, illetve a szomszédos tioni és Perlemian Kereskedelmi Útvonal-menti világok katonai irányításához és ellenőrzéséhez.

Ez a terv azonban teljes egészében sosem valósult meg, mivel a birodalmi mérnökök nehezen boldogultak a mon calamari szerszámokkal és berendezésekel. Lehetetlen feladatnak bizonyult, hogy a mon calamarik és quarrenek filozófiája szerint tervezett technológiák, legyen szó olvasztókról vagy ívhegesztőkről, használni tudják. Néhány sikertelen kísérlet után a birodalmi Főparancsnokság túl költségesnek találata a gyártást, ezért felhagyott a további próbálkozásokkal. Miközben a gyárak termelése lecsökkent, a calamarik szabadságuk visszaállításának előkészítésébe kezdtek.

A Szövetség fegyverarzenálja

Végül a mon calamariknak sikerült metörniük a birodalmi zsarnokságot. Hatalmas szállítóhajóikat hadihajókká alakították át. Győzelmük más bolygókon is felobbantotta a remény lángját, és nemsokára lázadó hajók érkeztek a Calamari szektor védelmére.

A Szövetség segítségével a calamarik egyre erősebb cirkálókat tudtak építeni. Miután megszavazták a Dac agsági csatlakozását, felkelő mérnökökkel kezdték el elsajátíttatni az csatahajóépítést. Nemcsak saját cirkálók, hanem különböző korvettek és freagttok is készültek az üzemekben. Úgy beszélték, egy gyáregység nagyjából tudott átadni egy-egy korvettet vagy fregattot, míg a nagyobb csilagcirkálók építése hat hónapot vet igénybe. A szektor hajóitermelése rohamléptekben növekedett.

Az MC80 Home One-típusú csillagcirkálók és az MC80 Liberty-típusú csillagcirkáló a felkelő flotta alapjává váltak, és számos ütközetben, így a döntő jelentőségű endori csatában is részt vettek.

Az Új Köztársaság támasza

Amikor a Lázadók Szövetségéből Új Köztársaság lett, a Mon Calamari Hajógyárak továbbra is a flotta fő alapillérei maradtak. Az ú osztályok, az MC80B csillagcirkálók és az MC90 csillagcirkálók feltöltötték az Új Köztársasági Védelmi Haderőt. Mindez kielemlt célponttá tette a hajógyárakat, ami két esetben következményekkel is járt.

A hajóüzemek károkat szenvedtek a császár Világpusztítóinak támadásában, illetve néhány kiseb sérülést Daala akciója alatt. E történések azonban nem vetették vissza a hajógyártás. A keletkezett károkat kijavították, az üzemeket bővítették.

A Birodalommal kötött békét követően a Galaxis jelentős változásokon ment keresztül. A Mon Calamari Hajógyárak azonban továbra is fő beszállítója maradt az államnak. Ekkor született meg a Mediator-osztályú csatacirkáló és a Viscount-osztályú csillagvédelmező típusa.

A yuuzhan vong invázió

A yuuzhan vong háborúban kulcsfontosságúvá váltak a calamari hajóüzemek. Az Új Köztársaságnak szüksége volt erős cirkálókra és védelmezőkre az invázióra válaszolva. A gyárak még akkor is termeltek és küldtek hajókat titkos hipertéri útvonalakon, amikor a vongok áttörték a Perlemian Kereskedelmi Útvonalon.

Coruscant elestét követően a kormányzat átmenetileg a Mon Calamarira telepedett, ezzel is növelve a fontosságát. Amikor megkezdődött az újáépítés és a Galaktikus Szövetség megszervezése, a hajógyárak óriási léptekkel adták át az új járműveket, ogy a háború során keletkezet veszteségeket helyrehozhassák.

Minthogy a háború során a hajóüzemek többsége yuuzhan vong irányítás alá került, az Új Köztársaság számára Mon calamari felértéklelődött. A harcok végére a calamarik és hajógyáraik a veszéllyel való szembenézés és elszánság ideáljai, szimbólumjaivá váltak.

A Galaktikus Szövetség idején

Sok más hajóépítő üzemhez, így a Kuat Gépgyárhoz, a Bilbringi és az inváziók során elpusztult Fondor hajógyáraihoz hasonlóan a Mon Calamari is profitált a háború túléléséből. A második galaktikus polgárháborúra kihozták a Mon Cal nehézszállítót, melynek egyik darabja, a Blue Diver a Második Flottában harcol a tralusi csata során.

A Galaktikus Szövetség utolsó éveiben töb további új típus jelent meg: Scythe-ostályú főcsatahajó, a Tri-Scythe-osztályú fregatt és a ShaShore-osztályú fregatt.

Birodalmi uralom

YU 137-ben a Calamari rendszer és hajógyárai az új Birodalom ellenőrzése alá kerültek, és birodalmi hajók elkészítésére kényszerültek. Az egyik legjelentősebb az Imperious nevű Imperious-ostályú csillagromboló volt, melyet a Galaktikus Szövetség Maradványának tőrbecsalására hsználtak fel.

Ám a csapda valójában a Birodalomnak volt felállítva, ugyanis a Szövetség hajói és a gyárak (melyeket egy Zsivány Osztag-tag maghackelt) tüzet nyitottak, és elpusztítoták a Külső Perem Harmadik Flottája csapásmérő egységét. A hajón lévő rohamosztagosok valójában szövetségi katonák voltak. A volt rohamosztagos Hondo Carr vezetésével pedig sikerült ellponi, és a Maradvány egyik bázisára vinni. Ott a lefuttaták rajta a fő fegyverirányító rendszereket. A csata során Jaius Yorub nekivezete az Idomitablet a hajógyáraknak, megsemmisítve a harmadik üzemet, és kárt okozva a többiekben is.

Termékek

Vadászgépek és kiseb egységek

Űrszállítók

Személyszállítók

Hadi szállítók

Hadihajók

Csatahajók

Csatacirkálók

Cirkálók

Rombolók

Támadóhajók és szállítók

Fregattok

Korvett

Űrállomások

Megjelenések

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.