Fandom

Kaminopedia, a magyar Csillagok háborúja wikia

Jedik

2 734pages on
this wiki
Add New Page
Vitalap3 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

LEGENDS.png Ezen szócikk tartalma A Régi Köztársaság kora időkből való. Ezen szócikk tartalma A Birodalom felemelkedésének kora időkből való. Ezen szócikk tartalma A lázadás kora időkből való. 30px-Era-new.png Ezen szócikk tartalma Az új Jedi Rend kora időkből való. 30px-Era-leg.png

      Droidöntöde.jpg „Jóságos tervezőm! Megáll a processzorom! Gépek gyártják a gépeket!”
Ez a szócikk a Műhely egyéni csonkja, vagyis egy szerkesztő által elkészíthető oldal. Tájékozódj a műhelyoldalon a szócikk állapotáról, majd segíts az elkészítésében!

      Jajnekünk.jpg „Jaj nekünk!”
Ezt a lapot át kellene dolgozni, hogy megfelelő minőségű legyen!
„A régi Köztársaságban a Jedi lovagok voltak a béke és az igazság védelmezői emberöltőkön át.”
Obi-Wan Kenobi[forrás]

A Jedik a Jedi Rend tagjai voltak, akik tanulmányozták, szolgálták és használták a rejtélyes Erőt, pontosabban az Erő Világos oldalát. A Jedik a békéért és az igazságért harcoltak a Galaktikus Köztársaságban, gyakran főellenségük, az Erő Sötét oldalát tanulmányozó Sithek ellen. Habár a Rendet kétszer is majdnem elpusztították - először a Darth Revan Sith Birodalma idején, majd 4000 évvel később a Nagy Jedi tisztogatás alatt -, Rend fennmaradt. Ez nem kis részben köszönhető Luke Skywalker erőfeszítéseinek, aki megalapította az Új Jedi Rendet, először az Új Köztársaság, később pedig annak utódja, a Szabad Szövetségesek Galaktikus Szövetségének védelmére.

A Jedik történelme

Kék nyíl.png Bővebben lásd: A Jedi Rend történelme

A Jedik egy filozófiai tanuló csoportként jöttek létre eredetileg a Tython bolygón, és csak később váltak a béke és igazság sokak által tisztelt őrzőivé. A misztikus Erő használóiként és a jelképükké vált izzó fénykardjukkal puszta létük lelkesítette a galaxis lakóit. A Jedik nyugodt, tapintatos viselkedése ideálissá tette őket a békeközvetítő szerepre viták és összetűzések idején. Mégis, bár erősek voltak, kevés Jedi volt. Ellenségeik által gyakran voltak szorongatva zűrzavar és kétség idején, a gonosz áramlat gyakran tette próbára a rendjüket és a rendszert, amit szolgáltak, közülük is a leginkább említésre méltóak voltak a Sith-ek. Ezek a sötét harcosok a szöges ellentétei voltak a Jediknek. Esküdt ellenségek voltak, és a közöttük folyó harc nemegyszer az egész galaxist háborúba sodorta. Válság idején a Sith-ek képesek voltak rá, hogy az Erő sötét oldalának segítségével korlátozzák a Jedik erejét, és megakadályozzák őket abban, hogy lássák a jövőt.

A Jedik útja a bölcsesség és türelem útjává vált, amit, ha a szükség úgy kívánta, gyors és határozott cselekvéssel támogattak meg. Mégis, a Jedi Tanács néha úgy tűnt, hiányolja a döntésképességet, és szívesebben foglalkozik hosszabb időn át tartó eseményekkel. Hasonló történt például a Mandaloriai háborúk alatt is. Tétlenségük arra ösztönözte Revant, hogy visszavágjon a harcban, és ez végül a Jedi polgárháborúhoz vezetett. Ezalatt az összetűzés alatt a galaxis többi részének szemében elmosódott a határ a Jedik és a Sith-ek között, és emiatt mind a két oldalt ugyanúgy hibáztatták a katarri, a telos IV-i vagy épp a dantooine-i pusztításért.

Bonyolult tervezéssel és bámulatos alkalmazkodóképességgel egy Sith mester (a naboo-i Palpatine szenátor) képes volt rá, hogy Főkancellár tisztségig emelkedjen, konstruáljon egy háborút, amennyire csak képes volt, aláássa a Jediket, majd egy gyors, mesteri csapással elpusztítsa a Jedi Rendet, és császári címe alatt leigázza az egész galaxist. Mégis, még ez a katasztrófa sem volt képes teljesen megsemmisíteni a Jediket, és már egy generáción belül visszatértek, hogy védjék, és bölcsességükkel és útmutatásukkal táplálják a galaxist. A Jedik voltak az Új Köztársaság szellemiség forrásai.

A Jedik ösvénye

Nincs érzelem; béke van.
Nincs tudatlanság; tudás van.
Nincs szenvedély; derű van.
Nincs halál; az erő van.
— A Jedi Kódex[forrás]

Ahhoz, hogy valakiből Jedi váljon, éles elmére és a lehető legmélyebb elkötelezettségre volt szüksége. Egy Jedi élete csupa áldozat volt. Azt, aki Erő-érzékenynek mutatkozott, hogy védjék a Sötét oldaltól, a Rend nem sokkal születése után magához vette, és megkezdték oktatását a coruscanti Jedi Templomban vagy kisebb Jedi Enklávékban. A padawanoktól már kiképzésük kezdetétől elvárták, hogy ragaszkodjanak a szigorú Kódexhez, ami többek között józan gondolkodást, türelmet és jóakaratot követelt meg tőlük. A negatív érzelmeket, mint a gyűlöletet, haragot és a félelmet ártalmasnak vélték, és úgy tartották, hogy a Sötét oldalhoz vezetnek, így tiltották a Jedik számára ezek gyakorlását.

Kiképzés

Vívás fénykarddal

Ha visszatekintünk a múltba, akkor észrevehető, hogy a vívás művészete mindig visszatükrözte a kor filozófiáját. Alexander Dumas muskétásai számára a vívás nem az ellenfél legyőzésének eszköze volt, hanem a becsület megőrzését szolgálta, ami sok esetben fontosabb volt még a párbaj túlélésénél is. A fegyelmezett japán szamurájok számára a kard nagy rituális jelentőséggel bírt, amíg a spanyol kalózok szablyáikat henteskés módjára használták, ami visszatükrözi, hogy nem volt bennük semmi tisztelet az emberi élet iránt. Tehát elmondhatjuk, hogy a vívásban mint kulturális kifejezőeszközben megnyilvánul a harcos személyisége is. Ugyanígy a Star Wars univerzumban, ahol Jedik és Sith-ek párbajoznak ősi fegyvereikkel, a fénykardokkal. A laikusok számára egy fénykardpárbaj pusztán zavaros fényfelvillanások kavalkádjának tűnik, de ha közelebbről megvizsgálunk egy ilyen összecsapást, akkor fény derül a Jedi lovagok titkára. Ahhoz, hogy megértsük ezeknek a harcosoknak a technikáját, meg kell hogy ismerjük a Jedi fénykardpárbaj legendás Hét Formájának történelmét...

A Hét Forma

A Jedik történelmének hajnalától, hét különböző vívóstílus alakult ki, amit összefoglaló néven Hét Forma-ként emlegetnek. A formák különböző harci stílusokat, és filozófiákat jelentetnek meg. Mindegyik formának megvan a maga előnye, és mint ahogy azt láthattuk a Klónok támadása című filmben, mind a hét forma a mai napig használatos.

I. Forma

Évezredekkel a Klónháborúk előtt, a fejlett ipari technológia felváltotta a fémből készült kardokat energia sugarú fénykardokra. Ebből az átmenetből született meg az I. Forma. A Jedi mesterek az első formát az ősi vívási hagyományokból alkották meg, mialatt a penge-penge elleni harc alapelve ugyanaz maradt. A támadás, a védekezés, a támadott testfelület és a kiképzés alapjai már adottak voltak.


A Jedi tanítványok mindig az I. Formával kezdik a tanulást

II. Forma

A végsőkig kifinomított fénykard-fénykard elleni párbaj stílusa kapta a II. Forma elnevezést, ami ezen kívül tartalmazta, a penge kezelésének lehető legmagasabb szintű elsajátítását is. A galaxis által legnagyobbaknak elismert párbajvívók kerültek ki ennek a vívásformának a mesterei közül. Manapság a II. Forma egy ősi technika, amit szinte egyetlen Jedi sem sajátít el az alapvetőtől szükségesebb szinten, mivel ritka az olyan eset, ahol egy Jedinek fénykarddal harcoló ellenféllel kellene megküzdenie. Még a galaxisban itt-ott felbukkanó Sith-ek ellenére is olyan kicsi a valószínűsége annak, hogy egy Jedinek fénykard párbajt kelljen vívnia, hogy ezért inkább egy taktikailag kihasználhatóbb stílusra összpontosítanak. A Sith-ek azonban, akik fénykard forgató Jedikkel való harcra készülnek, a II. Formát, egy erőteljes technikaként ismerik el.


Dooku gróf a II. Forma mestere volt, míg Obi Wan a III. Formában harcolt a Sith ellen.

III. Forma

A harmadik vívóstílus, mintegy válaszként lett kifejlesztve, a galaxisban teret hódító lézerfegyverek elterjedésére. Amint ezek a fegyverek széleskörűen alkalmazásba kerültek a 'rosszfiúk' körében is, a Jediknek ki kellet találniuk egy egyedülálló vívási technikát önmaguk megvédelmezésére. A III. Forma tehát a lézersugarak kivédésének gyakorlatából alakult ki. Az évszázadok során ez az eredet az erősen kifinomult agresszivitásmentes Jedi filozófia kifejező eszközévé magasztosult. A III. Forma, maximálissá teszi a defenzív védekezést, jellemző stílusjegyeivel, a rövid és hatékony mozdulatsorozatokkal, amik minimális testfelületet hagynak szabadon, összehasonlítva ezt a többi, relatív nyílt Formával. Obi-Wan Kenobi a III. Formának kötelezte el magát, mestere Qui-Gon Jinn halála után (akinek egyébként kedvence, a IV. Forma volt) mert észrevette, hogy mestere védekezésmódja elégtelennek bizonyult Darth Maul Sith technikája ellen. A III. Forma igazi mestereit, legyőzhetetlennek tartják. Kenobi még öregkorára is félelmetes kardforgató maradt.


Obi Wan kitartott a védekező III. Forma mellett egészen a haláláig

IV. Forma

A legakrobatikusabb vívásmód, amely erősen kihangsúlyozza a Jedik futáshoz, ugráshoz és forgáshoz szükséges képességeit az Erő rendkívüli módon való alkalmazásával. A IV. Forma mesterei magukba foglalják mindazon képességeket, amik az Erő segítségével fizikai képességük határáig teljesíthetőek A IV. Forma Jedi mestereinek fénykard párbaja bámulatba ejti a külső szemlélőt. A gondosan kidolgozott mozgások középpontjában álló Jedi, méltó ellenfele bárkinek. Yoda, aki a minden tárgyat és élőlényt átszövő Erőben hitt, szintén ennek a formának a mestere volt, csakúgy, mint Qui-Gon Jinn és tanítványa, Obi-Wan Kenobi is, tanonc évei elején.

V. Forma

Azokban a zavaros időkben, amikor a Jediknek egyre nehezebbé vált a béke fenntartása a galaxisban, fejlődött ki, ez a IV. Formától erőszakosabb és erőteljesebb vívásmód. Azok a Jedi mesterek, akik a III. Formát túl passzívnak találták, fejlesztették ki az V. Formát. A III. Forma mestere lehetett ugyan legyőzhetetlen, de ő sem voltak képes ellenfeleit legyőzni egy pusztán védekezésre használható vívóstílussal. Az V. Forma, az erőteljességre és a fénykarddal való támadás mozdulataira koncentrál. Ez a stílus, kihasználja a fénykardnak azt a lehetőségét, amivel kézifegyverekből kilőtt energiasugarat képes blokkolni, majd visszaverni az ellenfél irányába. Filozófiája, az ellenség legyőzéséhez szükséges erő és hatalom birtoklása, amit a Jedik közül néhányan úgy határoznak meg, hogy "a béke fenntartásához szükséges felsőbbrendű Erő". Némely Jedi lovagnak az V. Forma testesíti meg a mindenfajta fenyegetés ellen alkalmazható, méltó vívóstílust, más Jedi lovagok viszont úgy gondolják, hogy szükségtelenül kísérti bennük a Sötét Oldal másokon való uralkodásának hajlamát.


A klónháború kezdetekor Anakin hatalomvágyától elvakítva az V. Forma mellett kötelezi el magát

VI. Forma

Palpatine kancellársága alatt, a VI. Forma az érvényben lévő Jedi fénykard képzések standardja. Ez a stílus az eddig említett irányzatokat részben ötvözi és egyensúlyba tartja, mérsékelve azokat, úgy, hogy a középpontba a harmóniát és az igazságosságot helyezi, elutasítva a másokon való uralkodás hatalmát. A VI. Formát más néven "Diplomatikus Formának" is nevezik, mert kevésbé intenzív, mint a többi stílus, lehetőséget adva ezzel a Jediknek, hogy tanulás közben olyan képességeket is elsajátítsanak, mint például a politikai stratégia és a tárgyalási képességek. A VI. Forma az I., III., IV. és az V. Forma tulajdonságait ötvözi. Fiatal Jedik az első éveik alatt az I. Formát tanulmányozzák és azután egy-két évet töltenek el mindegyik stílus megismerésével mielőtt befejezik kiképzésüket. Összehasonlításul, egy olyan Jedi, aki a VI. Forma mestere, minimum 10 évig kell, hogy gyakorolja és tanulmányozza ezt a stílust, miután befejezte az I. Forma alapképzését. A VI. Forma jól passzol a modern Jedi galaxisban betöltött szerepéhez, amiben a lovag ugyanúgy a harcművészetben, mint a politikai színterén otthonosan mozog. Mindezek ellenére a többi Forma legképzettebb mesterei, szükségtelenül megerőltetőnek tartják ezt a stílust.

VII. Forma

A legmagasabb szintű stílusnak tartott VII. Formát, csak azok a Jedi mesterek képesek kontrollálni, akik egyszerre több különböző formának a mesterei is egyben. Ez a legbonyolultabb és legtöbbet kívánó stílus, de elsajátítói fantasztikus erőt és képességeket szerezhetnek vele. A VII. Forma nagyfokú bátorságot és határozott, pontos mozdulatokat igényel. Nyíltabb és mozgékonyabb, mint az V. Forma, de mozgástanilag nem annyira aprólékosan kidolgozott, mint a IV. Forma. Hozzáadva a nagyon fejlett, Erő segítségével végrehajtott ugrásokat és mozdulatokat, a VII. Forma taktikája legázolja az ellenfelet a látszólag összefüggéstelen, nagyon gyors mozdulat sorozatokkal, ezzel kiszámíthatatlanná téve a Jedi taktikáját a harcban. Ez a jellegzetesség sokkal bonyolultabb kivitelezését tekintve, mint a IV. Forma kecsesen összekapcsolt mozdulatai. A VII. Forma megkívánja az V. Forma intenzitását, de sokkal nagyobb energiát igényel a szélesebb sávban kiterjesztett, aprólékosabb összpontosítás miatt. Ez a stílus még az V. Forma érzelemvilágától is mélyebbre hatol, mesterei még tökéletesebbek. A VII. Forma képviselőinek nyugodt külseje egy pattanásig feszült belső erőt rejt. A VII. Forma mind a mai napig nem teljesen ismert mivel keveseknek adatik meg, hogy eljussanak ilyen magas szintre.


Darth Maul a VII. Forma mestere


Forrás: Star Wars magazin 2003. január-februári szám

Életmódjuk

Az Erő

Az Erő olyan "erő"amely erőssé és "mágikussá"teszi a jediket.Ezért nevezzük a jediket sci-fi-varázslónak.A jedikben midiclorianként jelenik meg a vérsejtekben.A jedik a haláluk után eggyéválnak az Erővel és bármikor megjelenhetnek egy jedinek.Az Erő bolygója a Mortis.

Egy Jedi erejének három tartóoszlopa

„A Jedik nem a békéért harcolnak. Az csak egy szlogen, és mint minden szlogen, félrevezető. A Jedik a civilizációért harcolnak, mert csak a civilizáció hozhat létre békét. Az igazságért harcolunk, mert az igazság a legfőbb alapja a civilizációnak: homokra építik az igazságtalan civilizációt. Nem éli túl a vihart.”
Mace Windu[forrás]

A Jedik Kódexjének és szervezetének ereje három alaptételen nyugodott.

Amikor ezt a hármat helyesen használták, lehetővé tették egy Jedi számára, hogy bármilyen problémát megoldjon és minden akadályt legyőzzön azért, hogy végül jobb hellyé váljon a galaxist.

Rangok a Jedik között

Minden egyes Jedi, ahogy előrehaladt kiképzésében és egyre jobban megismerkedett a Jedi Kódexszel és az Erővel, végighaladt a négy alapvető rangon.

Hierarchia

Specializáció

A Jedik számos irányba szakosodhattak, akár azért, mert képességeik és érdeklődésük miatt, akár mert a Jedi Renden belül egy olyan kötelezettséget vállalt magára, ami egy terület alaposabb ismeretét követelte meg. Ezekkel a specializálódásokkal gyakran sajátos Jedi rangok jártak. Mi több, a galaxis történelme folyamán néhány Jedi a Köztársaság oldalán harcolva katonai rangot szerzett.

Hadászat

Volt, hogy a Jedik nem csak a béke őrzői voltak, hanem katonák is. Néha mikor háború volt, különösen mikor abban a háborúban Sith-ek is részt vettek, a Jedik katonai rangot vettek fel, és a Köztársaság seregeit irányították. Ilyen volt például a Mandaloriai Háború, a Jedi Polgárháború, az Új Sith Háborúk és a Klón Háborúk.

Háború idején a Jedik által viselt rangok:

Gyógyítás

Barriss gyógyítása.jpg

Barriss Offee, egy Jedi gyógyító

* Jedi gyógyítók - Néhány Jedi az Erőt humanitáriusabb módon használta fel: gyógyítottak az Erő segítségével. Ráadásul, amellett, hogy erre képesek voltak, átfogó tudással rendelkeztek gyógyszerek és orvosi technológiákat illetően. A Jedi gyógyítók dolgoztak a Rend által erre a célra fenntartott épületekben, és a csatamezőn. Például, a Klón Háborúk idején a Jedi gyógyítók a Medstar-osztályú fregattokon szolgáltak, és alkalomadtán, a Köztársaság mozgó sebészeteiben.

Kultúra, történelem és tudás

Néhány Jedi a tudományok felé fordult. Olyanok felé, amik a galaxis történelmével, az Erővel, vagy a Jedi Renddel álltak kapcsolatban, és így ezek a Jedik felbecsülhetetlen értékű tudást nyertek.

Diplomácia

Bűnüldözés

Tanítás

Yoda a Tanácsban.jpg

Yoda fontos szerepet játszott a Jedi Tanácsban, mivel az összes Jedi fiatalt tanította.

„Nyolcszáz éve készítem föl a Jediket. Saját eszemre inkább hallgat, hogy ki alkalmas. Hogy valakiből Jedi váljék, ahhoz a legvégső elszántságra és a legnagyobb komolyságra van neki szükség.”
Yoda mester Luke Skywalkernek[forrás]

A mester-padawan rendszer mellett néhány Jedi arra specializálódott, hogy az Erő bizonyos területeit vagy a Jedi léthez szükséges más készséget tanítson.

  • Jedi tanító - A fiatalok, padawanok, és alkalmanként az idősebbek általános oktatásáért felelős Jedi. Néha a Tanács tagjai váltak Jedi tanítókká, mivel sűrűn tartózkodtak a kezdeti oktatásnak helyet adó Jedi Templomban. Mégis, leggyakrabban ezek az oktatók egy Jedi Praxeumban vagy akadémiában dolgoztak.
  • Jedi fegyvermester - Egy, a fénykardvívásban magasan képzett Jedi. A fegyvermester volt a fénykardvívás tanítója a Jedi Templomban, egy Praxeumban vagy Akadémián.
  • Jedi edző - Az Erő egy bizonyos területének oktatásáért felelős Jedi diák vagy lovag. A Jedi edző alapvető eleme volt a Jedi lovagok oktatásának az Új Jedi Rend korai szakaszában.

A Kiválasztott

Kék nyíl.png Bővebben lásd: A Kiválasztott
AnakinEstGrumpy.png

Anakin Skywalker, a Kiválasztott

„Egy Jedi jön majd, aki elpusztítja a Sith-eket, és egyensúlyt hoz az Erőbe.”
―A Nagy Holokron

A Kiválasztottról szóló jóslat egy ősi Jedi legenda volt, ami megjövendölte az eljövetelét annak a személynek, aki "egyensúlyt fog hozni az Erőbe". Ezt Qui-Gon Jinn és más Jedik úgy értelmezték, hogy ez a valaki el fogja pusztítani a Sith-eket. Miután YE 32-ben találkoztak, Qui-Gon hitte, hogy Anakin Skywalker ez a megjósolt személy, méghozzá Anakin kivételesen magas midiklorián száma és születésének egyedi körülményei miatt.

Kezdetben számos Jedi hitte azt, hogy Anakin a Kiválasztott, mivel a fiú látszólag összehasonlíthatatlan erővel bírt. Erősebb volt, mint akármelyik addig élt Jedi. Azonban később, miután a sötét oldal fogságába esett úgy tűnt, hogy mégsem ő a Kiválasztott. Mint Darth Vader, jelentős szerepet vállalt a Jedi Rend elpusztításában. Azonban YU 4-ben, jóvátette bűneit, mikor úgy döntött, hogy fellép Palpatine császár ellen, és feláldozta magát azért, hogy megmentse a fiát, Luke-ot. Egyúttal elpusztította a Sith-eket, bebizonyítva Qui-Gon és a többiek igazát: valóban ő volt a Kiválasztott. Palpatine és Vader halálával az Erő végül mégiscsak "egyensúlyba került".

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki