FANDOMA Galaktikus Szenátus, másképpen Köztársasági Szenátus, Galaktikus Kongresszus, Köztársasági Kongresszus, illetve Régi Szenátus (az Új Köztársaság idején) a legfőbb törvényhozási és végrehajtói szerv volt a Galaktikus Köztársaság idején, coruscanti székhellyel. Fontos szerepe volt a bolygórendszerek közötti kereskedelem lebonyolításában, a konfliktusok megoldásában, a különböző világok és kultúrák összehozásában, a polgárok megvédésében (ha szükségeltetett), illetve a Köztársaságra veszélyes fenyegetések elhárításában.

Történelem

A Galaktikus Szenátus az a hely volt, ahol a távoli világok küldöttjei és megbízott szenátorai és képviselői, akik a Galaxis messzebb keringő bolygóinak érdekeit voltak hivatottak képviselni, a különböző kérdésekben dönteni. A Galaktikus Alkotmány a Szenátust hatalmazta fel a kereskedelem szabályozásával, a hiperűrútvonalak térképének kezelésével, valamint a hadsereg fenntartásával. Valójában azonban a Szenátus egészen a régi Sith háborúkig egy gyenge hatalmú testület volt. A ruusani reformációt követően a főkancellár nagyobb hatalmat ruházott rá a Kongresszusra, mely nagyobb részvételt a galaktikus politikában, valamint a korrupció visszaszorulását jelentetet a testület számára. A főkancellár előjoga maradt viszont a rendkívüli ülés összehívása.

A Szenátus szerepe és feladata az évszázadok folyamán állandóan változott. A régi Sith háborúk idején szinte nem volt semmilyen hatalma. Miközben pedig központi törvényhozói testületként volt elismerve, és egyre inkább halogatta a galaktikus poltika megszervezését, bizonyos tagokon jóval nagyobb befolyást gyakorolt, mint amit egy törvényhozói testület megtehetett. A tárgyalások levezetése, korlátozások kilátásba helyezése legfőbb tevékenységeivé váltak.

A klónok háborúja kitörése előtt a Szenátus gyökeresen megváltozott, gyakorlatilag a gazdag vállalatok diktáltak benne. A szenátorok a nabooi invázió idejére korruptak lettek, egyre inkább saját érdekeiket figyelembe véve hoztak döntéseket. ezekben az időkben bontakozott ki a szeparatisták mozgalma, és ebben az időben szerezte meg a hatalmat Palpatine is. A klónok háborúja alatt Sate Pestage volt megbízva a különböző végehajtói listák kitűzésével.

A birodalmi éra idején Birodalmi Szenátus volt a neve. Bár ez a testület ismét egy erélytelen hivatalnak számított, számos tagja alakított ki ellenállást Palpatine császár parancsaival szemben. Végül nem sokkal a yavini csata előtt feloszlatták. Csak YU 6,5-ben állították fel ismét a Szenátust, az Coruscant felszabadítása után.

Felépítése

A Szenátus vezetője a főkancellár volt, akit a kongresszus választott meg. Az ő kiváltsága volt például a rendkívüli ülés összehívása. Bizalmatlansági eljárással lehetett leváltani, melyet a kongresszus nyújthatott be. Szintén a küldöttek választották meg, és szintén ők válthatták le a szenátusi szóvivőt, aki összehívhatta, berekeszthette a gyűléseket, vezethette a vitákat, továbbá ellenőrizhette a Szenátus elé kerülő napirendet.

A Galaktikus Szenátust több, mint 2000 kongresszusi tag alkotta: ide tartoznak a kormányzati küldöttek (szenátorok), képviselők, szektorok és rendszerek, egyéni bolygók, esetleg válalatok és érdekvédelmi szervezetek képviselete. Őket vagy közvetlenül választottak meg, vagy pedig a planetáris uralkodó nevezte ki. Diplomaták, vallási személyek, helyi politikai vezetők és más, kiemelkedő politikusok pályázhattak a szenátori címért.

A Szenátus több bizottságra és albizottságra oszlott el, melyek mind-mind különböző területeit képviselték a galaktikus kormányzásnak és törvényhozásnak. Íme néhány ilyen testület:

A bizottságok mellett voltak különböző politikai szerveződések is. A nabooi csata idején a két fő képviselőcsoportnak a Mag-frakció és a Perem-frakció számított.

A klónok háborúja idején a Szenátus további jogokkal ruházta fel Palpatine főkancellárt, növelve ezzel a központi hatamat.

Hatalmi erők

Bár eredetileg a Szenátus gyakorolta a törvényhozói és végrehajtói hatalmat, megesett, hogy a Főkancellári Hivatal szerezte meg ezek irányítását a bírói döntések mellett. Ilyen esetekben volt egy törvényszék, mely az ilyen ügyeket volt hivatott beterjeszteni a Legfelsőbb Bíróság elé Ez történhetett a szenátorok ellen árulás (mint Vien'sai'Malloc esetében), civilizáció elleni bűntett (ahogy Ulic Quel-Droma félbeszakadt tárgyalásán), vagy a főkancellár ellen korrupció és árulás vádpontja alatt (amit Anakin Skywalker kért Palpatin számára).

Szenátusi dokumentumok

Épület

Kék nyíl Bővebben lásd: Szenátusi Épület

A Köztársaság bukását megelőző évezredekben a Szenátus egy csarnokban ülésezett. A nagy Sith háború végén a testület áttelepült a modernebb és szebb Szenátusi Épületbe.

Az új, gomba-alakú szerkezet központi részén volt maga a tanácsterem, egy nagy, tágas tér.

A teremben pedig szenátusi pódiumok ezrei helyezkedtek el, melyek mindegyike mozgatható volt. A csarnok közepén foglalt helyet a főkancelár és az ő segédjeinek emelvénye.