FANDOM


KANON

K Á N O N
L E G E N D Á K


A Galaktikus Köztársaság, avagy egyszerűen csak a Köztársaság, a későbbi korokban Régi Köztársaság a Galaxis számos csillagrendszerének demokratikus uniója volt, amely ezer évvel a Galaktikus Birodalom felemelkedése előtt született. Székhelyéről, a Magvilágban található Coruscant bolygón ülésező a Galaktikus Szenátus – törvényhozók testülete, akik a galaxis több száz bolygóját képviselték – uralta az államot, megválasztott vezetője, a főkancellár vezetése alatt. A Köztársaság megalakulásától kezdve az Erő-érzékeny harcosok rendje, a Jedi Rend lovagjainak védelme alatt állt. Amíg a Jedik, a béke és az igazság őrzői óvták, a Köztársaság több mint ezer évig tartó békében és jólétben létezett, nagyobb, egész galaxisra kiterjedő háborúk és konfliktusok nélkül. YE 22-ben a Szeparatista válság nyílt, véres háborúba torkollott a régi demokrácia és a Független Rendszerek Konföderációja, egy el nem ismert, a Köztársaságtól elszakadni kívánó, több száz tagvilágot számlaló állam között. A háború a Naboo YE 32-es megszállását követte. A Klónok háborúja alatt a Köztársaság hatalmas katonai fejlesztésekbe kezdett, amely a Nagy Köztársasági Hadsereg létrehozásával kezdődött. A Jedi lovagok vezetésével köztársasági klónkatonák milliói keltek át a galaxison, hogy megvédjék a Köztársasághoz hűséges világokat, és legyőzzék a szakadárokat. A Szenátus a háború okozta válságra tekintette megszavazta Sheev Palpatine főkancellár számára rendkívüli jogokat. Azonban valójában Palpatine egy és azonos volt a Sith sötét nagyurával, Darth Sidioussal, aki ármányos tervet szőtt a Köztársaság meghódítására és a Jedi lovagok kiirtására. A Klónháborúk utolsó napjaiban Sidious kiadta a 66-os számú parancsot – egy titkos hadművelet végrehajtására adott utasítás, amely rákényszerítette a klónokat, hogy elárulják és kivégezzék Jedi tábornokaikat, egyetlen csapással megsemmisítve a Jedi Rendet, nem sokkal azután, hogy a Jedik rájöttek valódi kilétére YE 19-ben. A Jedi lovagok védelme nélkül a galaxis a Sithek uralma alá került, és Sidious császárrá kiáltva ki magát megalapította a Galaktikus Birodalmat a Köztársaság helyén. Sidious elnyomó uralmát Galaktikus Uralkodóként a Birodalmi Hadsereg biztosította. Habár két évtizedig meghagyta a Birodalmi Szenátus hivatalát, végül feloszlatta a törvényhozók testületét a Halálcsillag építésének befejezésekor, így YE 0-ban felszámolta a Köztársaság utolsó emlékét is. Azonban a Birodalom végül vereséget szenvedett a Lázadók Szövetségétől, amely azért harcolt, hogy visszaállítsák a Köztársaságot, és YU 5-ben, miután elpusztították a Halálcsillagot. Az uralkodó halála után a Galaktikus Polgárháború véget ért, és a Birodalom helyén megalakult az Új Köztársaság, amely több mint harminc évig kormányozta a galaxist, egészen a YU 34-ben bekövetkezett Honsian kataklizmáig.

Történet

A demokrácia hajnala

A Galaktikus Köztársaság felemelkedése előtt a Régi Köztársaság elesett a Sith Rend rohama alatt. E kíméletlen harcosok rendjét szakadár Jedi lovagok alapították meg a Százéves Sötétség korában, és az Erő Sötét Oldalából nyerték hatalmukat. Egy ideig a markukban tartották a galaxist, végül YE 1032-ben a Sithek birodalma összeomlott, és bujdosni kényszerültek. Bukásuk után számos csillagrendszer a Régi Köztársaság romjain megalapította a demokratikus uniót, amelynek neve Galaktikus Köztársaság volt, és amely a Jedi Rend oltalmában több mint ezer éven át békében és jólétben virágzott egészen YE 22-ig, a Klónok háborújának kitöréséig.

A Köztársaság
Coruscant SWCT
legkorábbi törvényeit Dwartii négy bölcsének filozófiája alapján fogalmazták meg, az új állam a Galaktikus Szenátus, a tagvilágok demokratikus úton megválasztott képviselőinek törvényhozó testületének irányítása alatt állt, fővárosa az ősi Coruscant bolygó volt. A Köztársaság fejét, a főkancellárt a szenátorok közül választották - a galaktikus vezetők hosszú sorát a Valorum-ház egy tagja nyitotta meg. Az újonnan született demokráciát a hadsereg feloszlatása után a Szenátusi

Őrség tagjai védelmezték, az erő és az egység szimbólumaiként. Ebben az időben a béke és az igazság őreit a Jedi Rend nemes lovagjai voltak, akik Köztársaság Igazságszolgáltatási Erőit segítették, ugyanakkor nem váltak a Galaktikus Köztársaság katonáivá.

Virágzás és a hanyatlás

A Köztársaság az évszázadok alatt sorra vonzotta magához a közeli rendszereket, amelyek nem tudtak ellenállni a Magvilág gyümölcsöző piacai jelentette csábításnak. Ugyanakkor a Köztársaság csak lassan fogadott be új tagvilágokat, tekintettel arra, hogy a Szenátus bővülése együtt járt a hatalom felaprózódásával. Az új tagvilágok mindig a helyi galaktikus hatalmi csoportokba tagolódtak, míg a legtöbb szenátor, akik döntöttek az új tagok felvételéről, a Mag bolygóit képviselték. Ennek eredményeként a galaxis központja a Köztársaság lüktető szívévé vált, amely a külső világokból nyerte gazdagságát és hatalmát – és amelynek szenátorai vonakodtak kiterjeszteni az oly távoli bolygókra a Köztársaság jelentette védelmet és jólétet.

Galactic Senate RotS

A Galaktikus Szenátus épülete a demokrácia szimbóluma volt, azonban a szenátorok kapzsisága lassan romlásba döntötte a Köztársaságot

Ahogyan tellt az idő, a Galaktikus Köztársaság évszázadokig erős és hatalmas volt - a galaxisban csaknem egy évezredig nem volt kiterjedt háború. Azonban a Köztársaságot vezető bürokraták és szenátorok továbbra is csak a saját érdekeiket nézték, és nem törődtek a közjóval. Kapzsiság, korrupció és belviszályok lassan, belülről kezdték bomlasztani a Szenátust. Ellentétben a hajdani Régi Köztársasággal, amely háborút indított a Zygerriai Rabszolgatartó Birodalom ellen, a Galaktikus Köztársaság eltűrte, hogy számos távoli bolygón továbbra is rabszolgák százait dolgoztatták. A múlt pusztító háborúiból feléledt Mag világai új erőforrásokra éhezve agresszív kolonizációba kezdett, feltérképezve és felfedezve a külsőbb rendszerek bolygóit - a helyiekkel vagy alkukat kötöttek, vagy egyszerűen csak lerohanták őket. Coruscant számtlan kalandvágyó telepest támogatott, hogy új kereskedőkolóniákat alapítsanak, amelyekből a Magvilágba áramlottak a különféle javak és nyersanyagok. Sok új rendszer, amelyeknek bolygóin nem bányászhattak kincseket, nem dolgozhattak fel nyersanyagokat, és nem juthattak be a galaktikus piacokra, óriási kamatú kölcsönöket vettek fel az InterGalaktikus Bankár Klántól; sokuk képtelen volt törleszteni az adósságát, és a Muun bankárok befolyása alá kerültek.

Az idő előrehaladtával az űrutazás sokkal egyszerűbb és biztonságosabb lett, ahogyan az űrt hiperűrútvonalak szelték át, számos rendszert sarkallva arra, hogy megpróbálja meggyőzni a Galaktikus Szenátust, hogy világukat feljuttassák világaikat a lassan kirajzolódó galaktikus térképre.

Lévén a Galaktikus Köztársaság fővárosbolygója, Coruscant fényűzően gazdaggá, a kultúra, művészet, divat, irodalom és a színjátszás középpontja lett - számos bolygó népe, hogy lenyűgözze a Magvilágból érkező látogatókat, ragyogó palotákat emeltek, amelyek a Mag belső világainak építészetét idézték. Ennek ellenére sok coruscanti lenézte ezen próbálkozásokat, szembántó utánzásnak tartva őket. Számukra e népek pusztán a galaxis peremén élő barbárok voltak, akiknek nem volt hatalmuk az időjárás felett, valamint éhinséggel és geológiai zavarokkal küzdöttek. Továbbá ezen bolygók - mivel a köztársasági békefenntartó erők nem védelmezték meg őket - folyamatosan kalózok és más bűnszervezetek támadása alatt álltak, tovább erősítve a néztet, miszerint a galaxis távoli települései műveletlenek és civilizálatlanok. Ez vezetett ahhoz, hogy a galaxis peremén élők lassacskán meggyűlölték a dúsgazdag Magvilágot. Hogy megtisztítsák a Peremvidéket a kalózoktól, Eridu – egyike a politikailag, kulturálisan és gazdaságilag legfejlettebb bolygóknak – megalapította a Külső Régiók Biztonsági Erőit, hogy megvédelmezzék a Seswenna szektort. Ugyanakkor legjobb szándékuk és minden erőfeszítésük ellenére a Szenátus továbbra sem tanúsított érdeklődést a Peremvidék felé – azonban a gigászi Kereskedelmi Szövetség egy évvel Naboo megszállása előtt kivetette hálóját a bolygókra.

Naboo megszállása

Starwars1-movie-screencaps.com-10511
YE 32-re a Szenátust megbénította a korrupció és a bürokrácia. Finis Valorum főkancellár legnemesebb szándékai ellenére a válság tovább mélyült. Ebben az évben a Szenátus úgy döntött, hogy adókat vet ki a kereskedelmi útvonalakra - a Kereskedelmi Szövetség tiltakozásul blokád alá vonta a békés Naboo bolygót. Valorum főkancellár két Jedi lovagot indított útnak, hogy békés úton vegyék rá a Szövetség helytartóját, Nute Gunrayt, hogy oldja fel a blokádot, azonban a neimoidiai titokban Darth Sidious Sith nagyúr utasításait követte, és megparancsolta rohamdroidjainak, hogy öljék meg Qui-Gon Jinn mestert és tanítványát, Obi-Wan Kenobit.