FANDOM


A Galaktikus Köztársaság, avagy egyszerűen csak a Köztársaság, a későbbi korokban Régi Köztársaság a Galaxis számos csillagrendszerének demokratikus uniója volt, amely ezer évvel a Galaktikus Birodalom felemelkedése előtt született. Székhelyéről, a Magvilágban található Coruscantt bolygón ülésező a Galaktikus Szenátus – törvényhozók testülete, akik a galaxis több száz bolygóját képviselték – uralta az államot, megválasztott vezetője, a főkancellár vezetése alatt. A Köztársaság megalakulásától kezdve az Erő-érzékeny harcosok rendje, a Jedi Rend lovagjainak védelme alatt állt. Amíg a Jedik, a béke és az igazság őrzői óvták, a Köztársaság több mint ezer évig tartó békében és jólétben létezett, nagyobb, egész galaxisra kiterjedő háborúk és konfliktusok nélkül. YE 22-ben a Szeparatista válság nyílt, véres háborúba torkollott a régi demokrácia és a Független Rendszerek Konföderációja, egy el nem ismert, a Köztársaságtól elszakadni kívánó, több száz tagvilágot számlaló állam között. A háború a Naboo YE 32-es megszállását követte.

A Klónok háborúja alatt a Köztársaság hatalmas katonai fejlesztésekbe kezdett, amely a Nagy Köztársasági Hadsereg létrehozásával kezdődött. A Jedi lovagok vezetésével köztársasági klónkatonák milliói keltek át a galaxison, hogy megvédjék a Köztársasághoz hűséges világokat, és legyőzzék a szakadárokat. A Szenátus a háború okozta válságra tekintette megszavazta Sheev Palpatine főkancellár számára rendkívüli jogokat. Azonban valójában Palpatine egy és azonos volt a Sith sötét nagyurával, Darth Sidioussal, aki ármányos tervet szőtt a Köztársaság meghódítására és a Jedi lovagok kiirtására. A Klónháborúk utolsó napjaiban Sidious kiadta a 66-os számú parancsot – egy titkos hadművelet végrehajtására adott utasítás, amely rákényszerítette a klónokat, hogy elárulják és kivégezzék Jedi tábornokaikat, egyetlen csapással megsemmisítve a Jedi Rendet, nem sokkal azután, hogy a Jedik rájöttek valódi kilétére YE 19-ben. A Jedi lovagok védelme nélkül a galaxis a Sithek uralma alá került, és Sidious császárrá kiáltva ki magát megalapította a Galaktikus Birodalmat a Köztársaság helyén. Sidious elnyomó uralmát Galaktikus Uralkodóként a Birodalmi Hadsereg biztosította. Habár két évtizedig meghagyta a Birodalmi Szenátus hivatalát, végül feloszlatta a törvényhozók testületét a Halálcsillag építésének befejezésekor, így YE 0-ban felszámolta a Köztársaság utolsó emlékét is. Azonban a Birodalom végül vereséget szenvedett a Lázadók Szövetségétől, amely azért harcolt, hogy visszaállítsák a Köztársaságot, és YU 5-ben, miután elpusztították a Halálcsillagot. Az uralkodó halála után a Galaktikus Polgárháború véget ért, és a Birodalom helyén megalakult az Új Köztársaság, amely több mint harminc évig kormányozta a galaxist, egészen a YU 34-ben bekövetkezett Honsian kataklizmáig.


Történet

Alapítás

A Galaktikus Köztársaság felemelkedése előtt a Régi Köztársaság elesett a Sithek támadása alatt. A Sithek az Erő Sötét Oldalát használó harcosok voltak, rendjüket egy szakadár Jedi alapította a Százéves Sötétség korában. Egy ideig képesek voltak uralni a galaxist, majd bukásuk után számos csillagrendszer megalapította a demokratikus uniót, amelynek neve Galaktikus Köztársaság volt. A Jedi Rend védelme alatt a Köztársaság viszonylagos békében és biztonságban virágzott, egészen a YE 22-ig, a Klónok háborújáig.

Dwartii négy bölcsének filozófiája alapján fogalmazták meg a legkorábbi törvényeket. Az új állam a Galaktikus Szenátus, a tagvilágok demokratikus úton megválasztott képviselőinek törvényhozó testületének irányítása alatt állt. A Köztársaság fővárosa az ősi Coruscant bolygón volt. A Köztársaság feje a főkancellár volt, akit a szenátorok közül választottak meg. A galaktikus vezetők hosszú sorát a Valorum-ház egy tagja nyitotta meg. Az új rend szimbólumaivá váltak a Szenátusi Őrség tagjai, akik a Szenátusi Kerületet védelmezték. A Köztársaság az őrségen kívül feloszlatta a hadseregét. Az igazság és a béke őrei a Jedi lovagok voltak, akik képesek voltak bánni az Erővel. Hadsereg hiányában a Köztársaság békefenntartó szerve az Igazságszolgáltatási Erők voltak.