FANDOM


A főkancellár, hivatalosan Legfelsőbb Kancellár vagy egyszerűen csak kancellár a Galaktikus Köztársaság államfője, kormányfője és a Szenátus elnöke is volt egyben.

Megválasztás

A kancellárt a Galaktikus Szenátus szenátorai és képviselői választották meg négy évre. Hivatalából ugyanakkor bármikor vissza lehetett hívni a bizalom megvonásával. Érdemes megjegyezni, hogy YE 1600 és YE 1000 között csak Jedik töltötték be ezt a tisztséget. A változás 1000-ben következett be, Tarsus Valorum megválasztásával.

Főkancellár-választások

Hatalom és szerepkör

A köztársaság utolsó időszakában a főkancellári poszt egyértelműen a legfontosabb tisztség volt, különösen a ruusani reformáció után: ő végezte el a legfontosabb freladatokat a galaktikus politikában és egyben a Szenátusban is. A mindenkori kancellár összehívhatott rendkívüli ülés, és érvényesíteni tudta "főkancellári kiváltságait" a vitákban. Ezenkívül a Szenátori Tanács első embere is volt.

Amellett, hogy rendkívül tekintélyes cím volt, mind a nagy Rotundában, mind pedig a Szenátusi Iroda Épületében rendelkezésére állt egy iroda a Galaktikus Városban. Emellett a kancellárnak kijárt az "Őexcellenciája" megszólítás. A két személyes iroda éppúgy a tiszteletet szolgáltatta, mint a Rotundában kemelkedő helyet kapó főkancekllári pódium is, melyről közvetlenül el lehetett jutni a fő dolgozószobához. A kancellárok általában veda-ruhát viseltek a hivatalban. A szenátorok joga és feladata volt a mgeválasztás, mely egyszerre négy évre történt meg. Bizalmatlansági indítvánnyal azonban le lehetett váltani, és ő maga is lemondhatott hivatali mandátuma lejárta előtt.

Finis Valorum főkancellár a nabooi blokád idején próbált közvetíteni a Naboo és a Kereskedelmi Szövetség között dúló konfliktusban, ám Amidala királynő, részben Palpatine szenátor tanácsára, részben Valorum tehetetlenségét látva bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kancellár ellen, amit végül a Szenátus többsége el is fogadott.

A hivatatal a Valorumot követő Palpatine idején jócskán megerősödött. Ő ugyanis el tudta érni, hogy a kibontakozó szeparatista krízis, majd pedig a klónok háborúja miatt meghosszabbítsák YE 24-ben lejáró mandátumát, továbbá a "vészhelyzeti" törvények keretei között elérte egy állandó köztársasági hadsereg felállítását, melynek aztán a főparancsnoka is lett. Az egyre nagyobb hatalom mellett a kancellár fokozatosan a planetáris törvényhozás felett is megszerezte az irányítást: a szektorkormányzói rendelet révén katonai kormányzókat ültethetett a helyi szintű közigazgatás élére. A biztonságitörvény elfogadtatásával pedig közvetlen irányítást szerzett a kancellár a Jedi Tanács felett is, gyakorlatilag teljesen átvéve a hatalmat a Szenátustól.

Ezek után Palpatine eltörölte a Köztársaságot, és helyére megalapította a Galaktikus Birodalmat, ő maga pedig szionte teljhatamú diktátor lett. Később, az Új Köztársaság idején a kancellári hivatalt nem állították fel újra, helyette a vezetői szerep az államfőé lett. Ennek oka valószínűleg az lehetett, hogy bár évezredekig a főkancellári poszt hatalmas tiszteletnek és megbecsülésnek örvendett, Palpatine uralma mindörökre rányomta a bélyegét.

Ismert főkancellárok listája