FANDOM


A Coruscant-i Egyezmény egy békeszerződés ami véget vetett a Nagy Galaktikus Háborúnak a YE 3,653-ban. Az ellenségeskedés megszüntetésének ötletét először a Sith Sötét Tanács hozta fel, a Sith Császár irányítása alatt. A Köztársaság Galaktikus Szenátusa kétségbeesésből elfogadta az ajánlatot. A két kormány szervezett egy csúcstalálkozót az Alderaan-i Magvilágon, amin mindkét frakció képviselői részt vettek, hogy átgondolják a béke feltételeit.

Amíg a Birodalom és a Köztársaság képviselői tanácskoztak, a Sith-ek egy váratlan támadást indítottak a Köztársaság központja, a Coruscant ellen. Coruscant Bekebelezése a Köztársaság központját a Sith Birodalom irányítása alá helyezte, és elég befolyást biztosított a Birodalmi delegációnak az Alderaan-on, hogy a Köztársaságtól a háború feladását követeljék. A birodalmi delegáció vezetője – Darth Baras Sith Nagyúr – a Coruscant-i Egyezmény szerzője mutatta meg a szerződést a Szenátus képviselőinek és a Jedi Rendnek, hogy aláírják azt. Aláírták a dokumentumot, ezzel véget vetettek a Nagy Galaktikus Háborúnak és a Sith Birodalmat kiáltották ki győztesnek.

Az egyezmény két részre osztotta a galaxist és elrendelte, hogy minden köztársasági erő a Jedikkel együtt vonuljon vissza a nyílt konfliktusoktól a Birodalom ellen és, hogy a Szenátus engedjen át néhány távoli világot a Sith-eknek. A megállapodás erősen ellentétbe ütközött a Köztársaság néhány érdekével beleértve Dar’Nala Jedi mestert, a Köztársaság Hadseregének élén álló, Garza Tábornokot, és az Alderaan-i Királyi Családot. Az egyezmény olyan nagy jelentőséggel bírt, hogy a Szenátus úgy döntött, az aláírás napjához igazítják az új időszámítást.

Feltételek

"Ezek Birodalmi Kommandósok. Ezek az akciók az egyezmény megszegései." - SP-99 Satele Shannak, a Birodalmi sereg merénylete után.

A Coruscant-i Egyezmény hivatalosan is véget vetett a nyílt ellenségeskedésnek a Galaktikus Köztársaság és a Sith Birodalom közt a Nagy Galaktikus Háborúban és szétosztotta a galaxist a két szuperhatalom közt. Az egyezmény olyan határvonalakat hozott létre, melyek mentén a Köztársaságnak és a Jedi-knek is vissza kellett vonniuk az erőiket Sith-ek elleni csatákból. Ha ezeket a határokat átlépték, a Birodalmi erők felhatalmazást kaptak, hogy lefoglalják a Köztársaságnak azon erőit, akik megsértették az egyezményt. Még a Köztársaság személyzetével szemben is durva korlátozások voltak. Például, minden Köztársasági hajónak jelentenie kellett a Birodalom hatóságainak, ha egy bolygó űrállomásán ki akart kötni. Továbbá, az együttműködés biztosítása érdekében a dokumentum bizonyos záradékainak köszönhetően a Birodalom kikötötte, hogy kijelölhessen protokoll droidokat Köztársasági emberek mellé, hogy emlékeztessék azokat az egyezmény utasításaira. A békeszerződés kimondta, hogy a Köztársaságnak számos külső bolygótól vissza kell vonnia a tagságát, amivel megtagadják a világok védelmét, amit a Galaktikus Szenátusban való hely vont maga után. Továbbá, a Sith Sötét Tanácsa megkövetelte, hogy a Köztársaság átadjon hét csillagrendszert, amik nagymértékben elhagyatottak voltak és stratégiailag sem voltak fontosak. A nyílt hadviselés megszüntetésén kívül a Köztársaságnak csak egy előnye származott az egyezségből: a Birodalom véget vetett a Coruscant ostromának és megszállásának. Bár csak a diplomaták egy kis delegációja fogadta el az Egyezményt, a szerződést csak a Galaktikus Szenátus tudta szavazással felbontani.

Történet

A Nagy Háború lerombolja a galaxist

"A Nagy Galaktikus Háború évtizedekig elhúzódott. Sith-ek és Jedi-k ezreit mészárolták le. Számtalan csillagrendszert fosztottak ki." - Gnost-Dural Jedi Mester.

A Nagy Galaktikus Háború, aminek a konfliktusa elnyelte a galaxist majdnem három évtizedig tartott. YE 3,681-ben kezdődött a magától száműzetésbe vonult Sith Birodalom visszatérésével. Ezek a Sith-ek az ősi uralkodók örökségei voltak, akiket a Galaktikus Köztársaság és a Jedi Rend több ezer évvel ezelőtt legyőzött a Nagy Hiperűr Háborúban. A Sith Sötét Nagyura, más néven a Sith Császár által vezérelve a Birodalom felfedte önmagát a Jedi-knek és azonnal ellenségeskedni kezdtek, ezzel kirobbantva egy galaktikus konfliktust.

Miután megszerezték a Tingel kar-t egy sikeres hadjárat folytán a háború elején, a Birodalom megindult, hogy biztosítsa a megmaradt területeket a Külső Gyűrűből. Világok estek el egymás után a Birodalom támadásai nyomán, így a Köztársaság Galaktikus Szenátusa holtpontra jutott a galaxis védelmével kapcsolatban. Ez a lassú válasz rengeteg győzelmet eredményezett a Sith-ek javára, mint az Aparo szektor elkobzása és a Korriban-i győzelmük. A Köztársaság továbbra is nagyon szenvedett, amikor a Birodalom kulcsfontosságú forrásokat célzott meg, mint a Sluis Van Hajógyárat, amit elpusztítottak, és a Rimma Kereskedelmi Útvonalat amit blokád alá vontak. Amíg a Szenátus a Köztársaság védelmeit rangsorolta, sok világ vált teljesen védtelenné. Ezeknek a bolygóknak a képviselői nyilvánvalóan visszautasították, hogy további vitákban vegyenek részt, ehelyett a Szenátus elhagyását választották.

A Birodalom biztosította a Külső Gyűrű feletti hatalmát a Seswenna szektor megszerzésével, YE 3,671-ben. Habár, miután kettős vereséget szenvedtek Bothawui-n, a Sith-ek rákényszerültek, hogy visszavonuljanak a Középső Gyűrűből és védekező állást vettek fel. A Köztársaság győzelmei rövid ideig tartottak, ráadásul eközben a Császár stratégiát váltott és megpróbálta a Mandalore-iakat szövetségesként a saját oldalára állítani a Köztársaság elleni háborúban. Birodalmi Hírszerző tisztek támogatták egy új Mandalore-i vezető felemelkedését, aki később a Kisebb Mandalore néven vált híressé. Ez a Mandalore felvillanyozta az embereit, hogy azok blokád alá vonják a Hydia-i Utat, a Köztársaság legfőbb kereskedelmi útvonalát, ahol harci eszközöket is szállítottak. A blokád megbénította a Köztársaság gazdaságát, ami már a háború elejétől fogva a visszaesés markában volt. Hiába törte meg ezt a Mirial-i Hylo Visz a csempész csapatával, a Hydia-i Út blokádja már visszafordíthatatlan károkat okozott a Köztársaságnak.

Az Alderaan-i találkozó és a Coruscant-i támadás

"Az az érzésem, hogy sokkal több dolog van a béke ajánlat mögött, mint amiről a Jedi Tanács tudhat..." - Satele Shan Jedi lovag.

A konfliktus évekig elhúzódott, mialatt a Sith-ek folyamatosan új területekre tettek szert. Habár úgy tűnt, a totális győzelem határán állnak, a Birodalmiak súlyos veszteségeket szenvedtek amikor megpróbálták megszerezni a Magvilágokat és Darth Mekhis erőfeszítései miatt, hogy birtokba vegye a Rhen Var-t. A Köztársasági győzelmekre válaszul és a Hydia-i Úti veszteségekre tekintettel a Birodalom előterjesztett egy békejavaslatot YE 3653-ban, ezzel sokkolva a galaxist. A Sith Sötét Tanácsa felkereste a Galaktikus Szenátust és kifejezte érdeklődését a háború befejezésében, javasolva, hogy a két kormány delegációkat küld, akik az érdekeiket képviselik az Alderaan-i béke konferencián. Ezenkívül, a Birodalom csökkentette a rohamok számát, befejezte Minos halmaz támadását és a Dantooine-i hadműveleteit. A Köztársaság még így is hezitált, hogy elfogadja az ajánlatot és a Jedi Rend óvatosságra intette, de a kétségbeesés rávette a Szenátus vezetőit, hogy elfogadják a javaslatot és terveket készítsenek a konferenciára.

A meggyőző őszinteségük ellenére a Sith-ek csak arra használták a konferenciát, hogy elvonják a figyelmet végső céljukról – a Köztársaság vezető világának, a Coruscant megszerzéséről. Amíg Angral, Malgus és Aldraas Sith Nagyurak felkészültek, hogy vezessék a támadást Baras Nagyúr vezette a Birodalmi delegációt az Alderaan-on ahol találkoztak a Köztársasági delegációval, amit a Cerea-i Szenátor Paran Am-Ris vezetett. A Szenátort a Jedi Rend két képviselője kísérte, a Dar’Nala Jedi Mester, és a Satele Shan Jedi Lovag. Amíg a pártok elkezdték a tárgyalást Angral, Malgus és Aldraas elindították a támadást a Coruscant ellen. Malgus feladata volt a beszivárgás és a Jedi Templom elpusztítása, amíg Angral ostromolta a Galaktikus Várost és megölte Berooken Főkancellárt.


Bár a Birodalom terve majdnem kisiklott, amikor a Köztársaság delegációja tanúja lett Berooken Főkancellár meggyilkolásának hologram formában, Baras Nagyúr átvette az irányítást a helyzet felett azzal, hogy elmagyarázta Am-Ris-nek és a Jedi-knek, hogy a Sith-ek mostanra teljesen irányításuk alá vették a Köztársaság fővárosát és ha a Köztársaság nem teljesíti az igényeiket a Coruscant-ot elpusztítják. Habár Dar’Nala és Shan is vitatkoztak ezzel, Am-Ris Szenátor és a Jedi Nagymester Zym belátták, hogy el kell fogadniuk a Birodalom feltételeit ha meg akarják menteni a Coruscant-ot. Másnap Baras bemutatta a Köztársaságnak a Coruscant-i Egyezményt, amit ő maga írt. Am-Ris Szenátor aláírta a szerződést ezzel véget vetett a háborúnak és a Birodalmat szilárdan a győztes helyzetbe helyezte.

Egy törékeny béke

"Így vette kezdetét ez a példátlan patthelyzet. A Jedik a gyökereikhez térnek vissza, a Köztársaság a sebeit nyalogatja, míg a Sithek megerősítik a hatalmukat egy galaxisban, mely a sötétség és a fény között van felosztva." - Gnost-Dural Jedi Mester.

A Coruscant-i Egyezmény mandátumainak értelmében a Köztársaság és a Birodalom között nem volt több nyitott konfliktus. A Coruscant irányítása visszakerült a Köztársasághoz, az ideiglenes Legfőbb Szenátor, Paran Am-Ris kezébe. A Köztársasági erőket visszavonták a galaxis összes hadi területéről és a Jedik lettek megbízva, hogy felügyeljék a csapatok visszavonulását. Két Jedi-t jelöltek ki, Dar’Nala-t, és Satele Shan-t, akiket a Birodalmi protokoll droid figyelt, SP-99. Dar’Nala annyira nem értett egyet a szerződéssel, hogy majdnem újra kirobbantotta a Nagy Háborút, amikor Köztársasági és Császári ügynököket manipulált, hogy megölhesse Baras Nagyurat, amiért az megírta a szerződést. A zsivány Jedi Mester összegyűjtött egy csapat hasonló gondolkodású egyént a Köztársaságból és a Jedi Rendből majd ez a banda a galaxis több pontján követett el terrorista akciókat. Kirobbantott egy csatát a Kuat szektorban, megjátszotta a saját halálát, és megszervezte a Szenátus Torony bombázását annak érdekében, hogy megölje a politikusokat, akik támogatták az Egyezményt. Dar’Nala összeesküvését végül Baras Nagyúr és Shan akadályozták meg. A Togruta Jedi Mester halál után az összeesküvői feloszlottak és az erőszakos akciók alábbhagytak.

Más dolgok is fenyegetést jelentettek a békeszerződésre, mint Aryn Leener Jedi Lovag akciója, aki azért utazott a Coruscantra a megszállás alatt, hogy megbosszulja mesterét, Ven Zallow-ot. Zallow a Jedi Templomban lett meggyilkolva, Darth Malgus által, mivel ő is fenyegetést jelentett az Egyezmény számára. A Sith Nagyúr úgy hitte, az ő feladata teljesen elpusztítani a Köztársaságot, az Egyezményt megvetette és úgy gondolta a Birodalom legfőbb célja pedig – háborút indítani. A Jedi Rend úgy kerülte el Leener-el a katasztrófát, hogy megtagadta őt, mielőtt elérte a bolygót; Malgus ezt árulásnak látta úgy, mint amit úgy gondolt ő is elviselt egy Birodalom kezében ami most a békére koncentrált. Ezért miután a Sith Nagyúr legyőzte a Jedi-t, szabadon engedte. Később elindított egy személyes hadjáratot a Sith politikusok ellen, akik támogatták a Coruscant-i Egyezményt és egyidejűleg építgette a bázisát a galaxis Ismeretlen Régióiban.

Habár még hivatalosan szövetségesek voltak a Mandalore-iak és a Sith-ek a Köztársaság ellen, lényegében befejezték az együttműködést, amikor az egyezményt aláírták. A Hutt-ok eközben meglátták az új politikai nyomást, ami ideális tényezőnek tűnt a saját érdekeik és karteleik növeléséhez. Ezalatt a nyugtalanság alatt a két frakció vezetői öt fő szektort különböztettek meg, amik létfontosságúak voltak az erőviszonyok fenntartásához a Köztársaság és a Birodalom között: a Magvilágok, a távoli Külső Gyűrű, a Hutt Űr, az Ismeretlen Régiók és a Birodalom Székhelye.

A Xandret ügy

"Minden amit a Hutta-n és a Sebaddon-on láttam, igazolják a legszörnyűbb félelmeim. Sebaddon válaszol a fenyegetésre, amit képviseltek, méghozzá a termelésük növelésével. Ennek véget kell vetni, mielőtt ez a fertőzés tovább terjed. Mivel sem a Birodalom sem a Köztársaság nem tudja elpusztítani ezt a fenyegetést az elérhető forrásaikkal, együtt kell működnötök, hogy vége legyen." - Dao Stryver.

A Nagy Háború utolsó éveiben a Birodalmi droid tervező, Lema Xandret-et árulónak bélyegezték a Sith-ek és kényszeríttették, hogy hagyja el a Birodalmat, miután el akarta titkolni a lánya erő-érzékenységét a Sith Rend előtt. Xandret elmenekült több kitaszított Birodalmi polgárral és együtt egy kolóniát formáltak a lakatlan Sebaddon-on messze a galaktikus lemez fölött. A kolóniája sokat fejlődött technikai képességekben nagyjából tíz évvel a Coruscanti Egyezmény utánig. Abban az évben, Lema megpróbált egy szövetséget formálni köztük és a Mandalore-iak között a Birodalom ellen, hogy végül is megbosszulhassa, hogy a Sithek elvették a lányát tőle. Xandret küldött Mandalore-nak egy kis droid gyárat, ami szinte legyőzhetetlen automata droidokat állít elő, ezzel megmutatva egy töredékét az erőknek amik az ő irányítása alatt állnak. Miután nem hallott a harcos-királytól, Xandret útnak indított egy hajót, a Cinzia-t, hogy felvegye a kapcsolatot, de a legénység elbukott és az űrhajó roncsait a Hutt-nak dolgozó csempész, Jet Nebula összegyűjtötte. A droidok amiknek a feladata az volt, hogy megvédjék Lema lányának a klónját, fenyegetésnek érezték, hogy felvegyék a külvilággal a kapcsolatot, ami veszélybe sodorhatja a küldetésüket. Ezért a droidok megölték Xandret-et és a többi gyarmati lakost és elkezdtek elképesztő sebességgel replikálni magukat, annak érdekében, hogy olyan erőssé váljanak, hogy ki tudjak irtani mindenkit a galaxisban azért, hogy megvédjék Xandret lányának a klónját. Néhány héttel később hutt úrnő, Tassa Bareesh Birodalmi és Köztársasági delegációkat hívott a Nal Hutta független világára, hogy részt vegyenek egy aukción ahol két tárgyat árvereznek el amiket a Cinzia romjai közt találtak. Az első egy navigációs számítógép volt, amiből valószínűleg kideríthető lenne, hogy honnan jött a hajó. A másik egy ritka fémekből és ismeretlen szerves anyagokból álló konténer volt. Még az aukcióvezető se tudta, hogy a konténer egy droid gyár volt amit Lema Xandret épített. A Birodalomnak és a Köztársaságnak is egyaránt a navigációs komputer egy új, forrásokban gazdag világ megtalálását jelenthette, amit saját kormányukhoz csatolhatnak és segítségével növelhetik harci gépeik számát. A Jedi-knek a titokzatos konténer volt a fontosabb: úgy gondolták, egy ősi műalkotás lehet benne ami fontos a Rend számára, vagy egy fegyver, amit távol kell tartaniuk a Sith-ektől. A Sith-eknek a navigációs számítógép képviselte a lehetőséget, hogy megtalálják és megbüntessék Xandret-et amiért tizenöt évvel korábban megszökött. Habár Bareesh arra számított, ez egy tiszta, törvényes üzlet lesz a Köztársaság és a Birodalom is ügynököket küldött, hogy ellopják a tárgyakat és biztosítsák a győzelmet.

A Birodalmat Ia Nirvin követ képviselte akit a Sith tanítvány Eldon Ax kísért el a Hutta-ra, Lema Xandret lánya. Ax Darth Chratis tanítványa volt, aki azt tervezte, Nirvin részt vesz az aukción, amíg Ax betör Tassa Bareesh széfjébe és ellopja a komputert. A Köztársasági delegációt Ula Vii követ vezette a Hutta-ra, egy képviselő aki a Legfőbb Parancsok, Stantorrs alatt szolgált, de igazából egy Birodalmi ügynök aki titokban a Sith mestereknek dolgozott. Vii nem tudta, hogy a Jedi-k is küldtek egy ügynököt, Shigar Konshi padawant, akit egy volt Köztársasági katona kísért, Larin Moxla. Minden képviselő egy mandalore-iai, Dao Stryver akciói által volt manipulálva, aki a Mandalore keze alatt dolgozott, hogy megszüntesse a fenyegetést ami egyre erősebbé válik a Sebaddon-on. Ax megpróbálta ellopni a számítógépet, de Konshi megzavarta, aki a konténerért jött. Kettejüket Dao Stryver szorította sarokba, aki szintén a számítógépért jött. Hárman harcoltak a pince előterében, amikor megtámadta őket egy csapat majdnem legyőzhetetlen droid, amiket Xandret gyára készített. Elpusztították a robotokat majd elhagyták a palotát, hogy megtalálják a forrást, ahonnan a droidok származnak. A Sith és a Jedi is egymástól függetlenül rájöttek, hol van Sebaddon és odasiettek, hogy még a másik fél előtt tudják biztosítani a bolygót. Satele Shan – aki immár Jedi Nagy Mester – megszervezte az utazást a Sebaddon-ra, hogy meggyőzzék az ott élőket, csatlakozzanak a Köztársasághoz. Az oda küldött munkacsoportot gyorsan megtámadták az együttműködést elutasító droidok, akik immár szabadon járhattak a világon és súlyos károkat okoztak a flottának, amikor kilőtték magukat az űrbe, hogy harcba szálljanak a hadihajókkal. A harc alatt, egy Birodalmi flotta Darth Chratis és Eldon Ax vezetésével megérkezett a bolygóra és kényszeríteni akarta a telepeseket, hogy adják meg magukat a Birodalom követeléseinek, de az ő flottájukat is majdnem elpusztították. . A Birodalom és a Köztársaság is visszavonulásra kényszerült és távol kellett maradniuk a bolygótól, nehogy a droidok védelmi vonala megtámadja őket. Mialatt mindkét frakció próbált egyénileg támadási terveket készíteni, Dao Stryver mindkét flottáról képviselőket hívott a Sebaddon holdjára. A résztvevők között volt Shan, Konshi, Moxla, Vii, Ax és Jet Nebula, akiknek Stryver megmutatta eddigi felfedezéseit a Sebaddon-i kolóniával kapcsolatban és elmondta, hogy Lema Xandret szándékában állt szövetkezni a Mandalore-iakkal. Azt is elmagyarázta, hogy mekkora veszélyt jelentek a galaxisra nézve a droidok, kiemelve a szaporodó képességüket, ami miatt nemsokára túlnyomó részben lesznek. Meglepő módon, a résztvevők egyetértettek abban, hogy egy ilyen kimenetel elfogadhatatlan és Stryver eligazítása után megegyeztek, hogy ideiglenesen együttműködnek, amíg megállítják a Sebaddon-i droidokat. A közös missziót Ula Vii vezette, ami abszolút siker volt, leszámítva Darth Chratis, Edlon Ax klónjának és rengeteg katonának a halálát. Amikor a droidokat végre elpusztítottak, Jet Nebula a robot társát, Tragacsot használva kitörölte a Birodalmi és a Köztársasági flotta memóriáját is, mielőtt elmenekült volna. Az egyesült munkacsoportból káosz lett, tüzet nyitottak egymásra és egy rövid csatát robbantottak ki mielőtt visszavonták volna őket. Bár erősítés jött mindkét oldal számára, végül feladták a küzdelmet, de a Sebaddon fekete lyuk körüli pályáját már megzavarták. A bolygó eltűnt, nem hagyott nyomot maga után a droidokról és Xandret találmányairól.

Az affér egy jelentős tesztnek bizonyult az Egyezmény számára, bár mint a Birodalom úgy a Köztársaság is elbukott, mivel olyan tevékenységeket folytattak ez idő alatt, amik megsértették az Egyezményt feltételeit. A Sebaddon-i csata eseményei mégis egy diplomáciai mérföldkőhöz juttatták a galaxist: a két szuper-hatalom együttműködéséhez, bármilyen rövid életű is volt ez. A tény ellenére, hogy a következmény jónak bizonyult, és a két fél egyetértett abban, hogy ez a háború elkerülhetetlen volt, a galaxis egy újabb, pusztító konfliktus felé haladt.

Más konfliktusok

"Ez az egész affér a mostani krízis betegsége. A Sithek felemelkednek. Mi fogyatkozunk. A Mandalore-iak és a Hutt-ok közöttünk állnak, zavart és fejlődésért való hadakozást keltve. A lehetőségeink korlátozottak. Ha semmit nem teszünk, emberek milliói halnak meg. Ha visszavágunk, az ő szintjükön kell harcolnunk." - Shigar Konshi Jedi padawan.

Amint bejelentették a két hatalom közötti békét, az Alderaan-on válság tört ki, amint a különböző uralkodói családok megpróbáltak a döntéshozó helyzetbe kerülni, hogy állást foglalhassanak a bolygó nevében. Hasonló konfliktusok kezdődtek máshol is, például az Ord Mantell-en és a Voss-on is, bár ezek jelentős tényezők voltak, se a Birodalom, se a Köztársaság nem foglalt nyilvánosan állást. A konfliktus a Voss-on majdnem újraindította a háborút, de a Voss-i Misztikusok találékonyságának hála, ezt elkerülték. Az Egyezményt nyilvánvalóan sok helyen figyelmen kívül hagyták, mint a Balmorra-n és a Belsavis-on, ahol a Birodalmi és a Köztársasági erők nyílt csatákba kezdtek.

Habár a jelenlegi helyzet könnyen egy újabb háborúba torkolhatott volna, egyik félnek sem volt elég pénze, hogy finanszírozzon egy teljes körű háborút. Inkább elfogadták a törékeny békét és Hidegháborút folytattak, titkos műveletekkel. A Hidegháború alatt Gnost-Dural-t, a Kel Dor Jedi Mestert kijelölték, hogy rögzítse az Egyezményt körülvevő történéseket. Az okok kutatása alatt rájött, hogy a Sith Birodalom évszázadokig tervezte a konfliktust és az Egyezmény ezeknek az eseményeknek a csúcspontját képviselte. A Coruscanti Egyezmény aláírásának időpontját a Galaktikus Szenátus kiemelt dátummá tette, így az Egyezményt megelőző évek a „CEE”, „Courscanti Egyezmény Előtt” (’BTC’), míg az azt követő évek a „CEU”, „Coruscanti Egyezmény Után” (’ATC’) jelölést kapták. A béke megállapodás végül összeomlott, és YE 2,200-ra a Sith Birodalom megszűnt létezni.

Fogadtatás

Az Egyezményt különböző véleményekkel és reakciókkal fogadták a galaxisban. Bár egy befolyásos kisebbség próbálta újra kirobbantani a háborút, a polgárok döntő többsége a béke mellett állt, és azon dolgoztak, hogy megtartsák ezt az állapotot, amit a Coruscant-i Egyezmény alapozott meg. Mindkét galaktikus szuperhatalom fent tartotta a látszatot nyilvános megjelenés alkalmával, hogy érdekli őket az egyezmény, ám titokban azon igyekeztek, hogy a galaxist újra elnyelje egy háború. Széles körökben elfogadták, hogy lesz egy új háború, és mindenki tudta, hogy amikor az az idő eljön, senki nem maradhat semleges.

Egy semleges Köztársaság

"Am-Ris szenátor össze van zavarodva. A Szenátus talán holnapra felrúgja az egyezményt, ha itt ülünk tétlenül." - Harron Tavus hadnagy.

Amint a Sötét Tanács előterjesztette a béke feltételeit, a Köztársaság szorult helyzetbe került és haladékra lett szüksége. Habár az egyezmény biztosította ezt a haladékot, a Köztársaságban senki nem tudott fellélegezni az aláírása után. A kormányban sokan nem bíztak meg a Sithek indítékaiban, így azt javasolták, hogy folytassák a háborút. Voltak, akik segítették a Köztársaságot, hogy betartsa a béke feltételeit, míg mások figyelmen kívül hagyták a próbálkozásokat és folytatták a csatározást, akár nyíltan is. A sok viszály amit a Köztársaság behódolása szított, egy súlyos bizalmi krízist idézett elő, aminek következtében több világ is önkéntesen visszavonta a Galaktikus Szenátusi tagságát.

Gaul Panteer, az Alderaan hercege is az egyezmény visszavonása mellett volt. Annak ellenére, hogy az Alderaan-t mindenki békés bolygóként ismerte, a vezetősége feltűnően ellenségessé vált a Sith-ekkel szemben, a Birodalom inváziója után. Az invázió alatt a Birodalmiak sok Uralkodói családot ejtettek túszul és megöltek rengeteg Alderaan-i polgárt, majd a Köztársasági katonák és egy Jedi csoport legyőzte őket. A csata következménye volt, hogy az Uralkodói családok támogatni kezdték a fegyveres fellépéseket a Birodalom ellen, amivel sikerült közvetlenül megsérteniük az egyezmény feltételeit. Miután a herceg meghallotta, hogy a béke be lett jelentve, független rendszert ígért a világának, majd tombolva elhagyta a Szenátust. Az Alderaan-iak vegyes érzelmeket tápláltak a kilépésük felé, amiből egy politikai elégedetlenség lett és a herceg meggyilkolásával végződött. Pár nap múlva a királynő örökös nélkül meghalt, kétségek közt hagyva az Alderaan jövőjét. Mind a Köztársaság, mind a Birodalom megpróbálta kihasználni ezt a felfordulást, ami a Hidegháború legvéresebb konfliktusához vezetett.

Egy polgárháború az Ord Mantell-en is kitört, a szakadárok egy gerilla csoportja akarta követni az Alderaan példáját, hogy elszakadjanak a Köztársaságtól. A bolygó kormánya rendületlenül hűséges volt a Köztársasághoz, így harcba szálltak a szakadárok ellen. Más világok nem akarták elhagyni a Köztársaságot, de kiszorították őket. A Coruscant-i Egyezmény megszabta, hogy a Szenátusnak érvénytelenítenie kell sok külső világ tagságát, beleértve Bothawui-t és Rodia-t. Am-Ris szenátort terhelte a felelősség, hogy tudassa ezzel a világokkal, hogy megszűnt az együttműködésük a Köztársasággal; a Rodia-i Nagykövetet úgy felháborította a szituáció, hogy magától visszavonta a delegációját a Szenátusból, még mielőtt Am-Ris el tudta volna magyarázni neki az egyezmény feltételeinek elfogadásának okait.

Több érzékeny pont maradt a Nagy Galaktikus Háború után, amiket nyíltan vitattak, annak következtében, hogy a Köztársasági katonai parancsnokok nem voltak hajlandóak elfogadni a békeszerződést. Ezek a konfliktusok foglalták magukba a Balmorra-i csatát, ahol Buryn Tábornok nem érte el a határt a visszavonuláshoz. A Birodalmiak újra megtámadták az egységeit, ezzel kényszerítve, hogy visszatámadjon. A tábornokot és a csapatát visszavonták a bolygóról, de hátrahagytak egy kisebb egységet a Balmorra-i Ellenállásnak. A Dantooine-on Dael Őrnagy és Harron Tavus Tábornok egyetértettek abban, hogy az Egyezmény aligha szól hosszabb időre, és így folytatták harcukat a Birodalom ellen.

A galaktikus nyugtalanságra válaszképp a Köztársaság elkezdett magasan képzett katonákat toborozni, hogy megalakulhasson egy új szakasz, a Köztársasági Különleges Erők. Ezt a szakaszt arra szánták, hogy egy jobban képzett csoport vegye fel a harcot az ellenséggel, és megvédje a Köztársaságot, amint az egyezmény elbukik és a galaxis újra harcba száll. Úgy hitték, hogy a Köztársaság híres tábornoka, Garza, engedélyezte a bevetéseket Birodalmi erők ellen ezeknek a katonáknak, de ezt sosem bizonyították be.

Kételyek a Jedi Rendben

"- Ez nem árulás, hadnagy. Az lenne árulás, ha továbbra is készenlétben állnánk, miközben a Köztársaság újra bedől a Sithek megtévesztésének... - Gondold át, Tavus. Tudod, hogy az Egyezmény csak a Birodalom módszere, hogy létrehozhassa a gyilkos csapását. Ezt nem engedhetjük." - Dar’Nala és Fortris Gall, a Köztársasági Hadnagynak, Harron Tavusnak.

A Jedi-k súlyos veszteségeket szenvedtek a Nagy Háborúban, aminek következtében sokan a Rendből megkérdőjelezték a helyüket a Köztársaságban. A béke aláírásának pillanatában, egy Jedi, Dar’Nala Mester azonnal bosszúhadjáratot indított a szerző, Baras Nagyúr ellen. Dar’Nala a Rend tagjai közül választotta ki segítőjét, a Jedi Lovagot, Fortris Gallt. Közösen a társaikkal, Harron Tavus hadnaggyal, és a zsoldossal, Dalborra-val, a két Jedi majdnem újraindította a Nagy Háborút, merényletek és manipulációk által – mind két oldallal megpróbálták elhitetni, hogy az ellenségük egy új háborúra készül. Habár jelentős mennyiségű Köztársasági tiszt támogatta Dar’Nala-t, a terve elbukott, a tanítványának, Satele Shan-nak hála.

Dar’Nala részvétele ezekben az erőszakos eseményekben titokban maradt, de a Jedi-ket továbbra is meghurcolták ezekért a tettekért az Alderaan-i Béke Konferencia alatt. A Galaktikus Szenátus főleg a Jedi-ket okolta a háborús veszteségekért, mert ők voltak megbízva a Köztársaság védelmével. Ez arra ösztönözte a Szenátust, hogy elhalasszák a Jedi Templom felújítását, pedig azt szinte a földdel tették egyenlővé Coruscant Bekebelezése alatt. A Rend tagjai megegyeztek abban, hogy áthelyezik a központjukat a Coruscant-ról, mivel a közvélemény durván ellenül fordult. Satele Shan segítségével a Jedik új templomot alapítottak az ősi otthonukon, Tython-on, ahonnan tudták segíteni a Köztársaságot, de közben függetlenek tudtak maradni a politikától. A Köztársaság még ezt az áttelepülést is kritizálta és gyanakodva figyelték a Jedi-ket.

Később, a Xandret-ügy lezárása után a Jedi Tanácsos, Oric Traless informálta Shigar Konshi-t, hogy körülbelül ezer fiatal Jedi szeretne tovább harcolni a Sith-ek ellen. Shigar hasonlóan állt hozzá a dologhoz, így elérte, hogy meghallgassák a fiatalokat a Jedi Tanácsban. Az idősebb tagok nem értettek egyet velük, ezzel elvették Shigar kedvét is a viszályszítástól.

A Sith Birodalom győzelme

"...Soha többé nem maradok nyugton, amikor a Köztársaság és a Jedi-k elpusztítására lehetőségem adódik. - Nem is kell majd. Biztosíthatlak." - Angral és Baras Nagyúr.

Habár a Coruscant-i Egyezmény nem azt jelentette, hogy a Köztársaság feltétel nélkül megadja magát, mégis mindenki érezte, hogy a Sith-ek egyértelműen győztek a Nagy Háborúban. A szerződés feltételei túlnyomó részt a Birodalomnak kedveztek, és az aláírása után a Sith Császárnak több hatalma lett mint valaha. Bár sosem volt ilyen erős a Birodalom, a folytonos belső harcok miatt félő volt, hogy széthullik ez az erős kormány.

Erre az első példa, a Baras és Angral Nagyúr közt kitört rivalizálás volt. A Coruscant-i támadás vezetőjének, Angral-nak lehetősége lett volna elpusztítania a Köztársaság szívét és kiirtani a Jedi Rendet, de nem tehette, a Baras által szerzett egyezmény miatt. Baras úgy gondolta, hogy Angral-t már a Coruscant-on meg kellett volna ölni, mivel a Főkancellár elleni merénylete majdnem Baras életébe került. Az Alderaan-i Béke Konferenciát követően, Baras-t elismeréssel jutalmazta a Sötét Tanács, az egyezménybe feketetett munkája miatt, ami Angral-t csak még féltékenyebbé és dühösebbé tette. Baras tudott erről, erre ő feltételezte, hogy Angral volt az, aki továbbra is szította a viszályt a Köztársaság és a Birodalom között, a háború után is. A gyanúi beigazolódtak, amikor egy bérgyilkos megpróbálta eltenni Baras-t láb alól; a Sith Nagyúr úgy vélte, ez Angral aljas húzása volt, hogy megölje az egyezmény fő alkotóját. Angral, eközben, kezdte azt hinni, hogy Baras volt a felbujtó, és ő akarja folytatni a háborút, amikor egy hamis jelentésből, a Birodalmi Kapitánytól, Sivill-től ’megtudta’, hogy Baras meg akarja támadni Köztársasági szállítóhajót, az Követ-et (Envoy). A két Sith Nagyúr úgy döntött, szembenéznek egymással a Korriban-on, de egy rövid párbaj után rájöttek, hogy Dar’Nala Mester volt az, aki az erőszakos események mögött állt.

A viszálykodás alábbhagyott, de a belső harcok folytatódtak. Időközben egyértelművé vált, hogy a Sith Császárt már nem a totális hatalom megszerzése érdekelte, sokkal inkább foglalkozott személyes célok elérésével. Átadta az irányítást a Sötét Tanácsnak, és megbízta őket, hogy nap mint nap felügyeljék a belső konfliktusokat. A legsürgősebb feladatuk az lett, hogy megszilárdítsák a Birodalom hatalmát a rohamosan változó galaxisban.

A hidegháború alatt, a Birodalom szinte tagadta az egyezmény megvalósulását, és majdnem újraindította a háborút a Voss-i portyázással. Miután felfedezték a bolygót, a Birodalom útnak indított egy harci flottát, hogy megszerezze a bolygót a Sith-ek nevében. A Köztársaság szembeszállt velük, de mielőtt bármelyik fél is el tudta volna indítani a harcot, a Voss-i Misztikusok megállították őket. A Birodalom tagadta az egyezmény feltételeit a Birodalmi Szökési Kezdeményezésben – ami egy program volt a Nagy Háború alatt, aminek a lényege a Sith foglyok kiszabadítása volt a "A Sír”-ból (The Tomb), a Köztársaság legbiztonságosabb börtönéből, a Belsavis-ról.

Változó Mandalore-i hozzáállás

"Nem mintha érdekelne, mit gondol a Birodalom. Kihátráltak egy nagyon jó háborúból, hogy elbújhassanak egy papír fecni mögé. - Roggar Den.

Annak ellenére, hogy a Mandalore-iak közvetlenül álltak szövetségben a Birodalommal, a Coruscant-i Egyezmény aláírása után a hozzáállásuk megváltozott. Kisebb Mandalore, Artus halála után a gyilkosa próbálkozott megszerezni a Mandalore címét. Annak ellenére is, hogy Artus nem hasonlított az elődjére, aki a Birodalmi Hírszerzés bábja volt, mégis úgy döntött, továbbra is szövetségesek maradnak a Birodalommal, bár több óvatossággal és szuverenitással. Az uralkodás kezdetén az új Mandalore-t kihívta Jicoln Cadera – egy kezdő harcos, aki úgy vélte inkább a Galaktikus Köztársaságot kéne támogatniuk. Artus legyőzte Cadera Keresztes Hadjáratát, ezzel elnyerve a ’Mandalore, a Védő’ címet, és biztosította, hogy az emberei továbbra is a Sith-ek csatlósai legyenek, mint jól fizetett zsoldosok. Mégis, a következő évtizedben, Mandalore-i harcosok galaxis szerte kezdték elveszteni a Birodalmi megbízójuk felé érzett tiszteletet, úgy mint Roggar Den a Tatooine-on, aki úgy említette mindig a Coruscant-i Egyezményt, mint egy bizonyítékot, hogy a Birodalom nem képes harcolni a Nagy Háborúban és a Sith-ek tehetetlenek a politikus ellen.

Források

  • starwarsmedia.hu (főforrás)

Megjelenés

Star Wars: The Old Republic: Árulás Star Wars: The Old Republic, Threat of Peace Act 1: Treaty of Coruscant Star Wars: The Old Republic, Threat of Peace Act 2: New Galactic Order Star Wars: The Old Republic, Threat of Peace Act 3: Uncertain Surrender Star Wars: The Old Republic: Végzetes szövetség Timeline 1: Treaty of Coruscant Timeline 2: The Mandalorian Blockade is Broken Star Wars: The Old Republic Star Wars: The Old Republic 7: The Lost Suns, Part 1 Star Wars: The Old Republic 8: The Lost Suns, Part 2 Star Wars: The Old Republic 9: The Lost Suns, Part 3 Star Wars: The Old Republic: Megsemmisítés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki