Fandom

Kaminopedia, a magyar Csillagok háborúja wikia

A Galaxis

2 734pages on
this wiki
Add New Page
Vitalap6 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

    Leia holo.jpg

„Segítsen! Ön az egyetlen reményünk!”
Ez a lap egyelőre csonk, vagyis erősen hiányos. Segíts te is a bővítésében, hogy igazi szócikk lehessen belőle!


Galaxis-terkep.jpg

Hivatalos (ám kicsit szegényes) Galaxis-térkép.

A Galaxis egyike volt az univerzumban lézető trilliónyi galaxisnak. A Galaktikus Köztársaság, a galaktikus polgárháború, a yuuzhan vong háború, a Jedik és a Sithek történelme tette jelentőssé.

A különböző térképekből megállapítható, hogy egy Sb-típusú, spirál alakú képződmény volt. Számos forrás szerint a Galaxis 120 000 fényév—37 000 parszek—széles volt (egy parszek 3,258 fényév). Középpontjában egy feketelyuk jött létre. A Rishi-köd, illetve más másodlagos galaxisok körül keringett. A szélén hipertéri zavarok akadályozták meg a biztonságos hiperűrutazásokat az ismert útvonalakon kívül.

Körülbelül 400 milliárd csillag volt a Galaxisban, és nagyjából fele ennyire volt tehető a lakható bolygók száma. tényleges élet azonban csupán ezek 10%-án alakult ki, értelmes fajok pedig 1/1000-én jött létre (ez megközelítőleg 20 millió). A Galaxis népessége 100 quadrillió körül volt, mely a legkülönbözőbb fajokból tevődött össze.

Történelem

Sablon:Fő A történelemírás kezdete előtti első galaktikus mérteű civilizációnak a rakaták Végtelen Birodalmát tekinthetjük. Ennek megszűnését követően még hosszú ideig nem beszélhetünk általános értelemben vett "galaktikus civilizáció"-ról.

További ezer évnek kellett eltelnie, hogy az emberek felfedezzék a hiperűrt, találkozva ezáltal más értelmes fajokkal. Mikor az egyes világok szülöttei kapcsolatba kerültek egymással, egyre nagyobb igény fogalmazódott meg bennük közös törvények, illetve pénzem iránt. Így aztán a Galaktikus Köztársaság vált a hivatalos galaktikus kormányzattá. A nálanál kisebb Sith birodalom hamar összetűzésbe került a Köztársasággal, kezdetben vallási rivalizáció alakult ki—az Erő megértése. A Sitheket több ízben is elpusztultak, majd újjászervezték magukat az idők folyamán.

Végül, közel ezer évnyi rejtőzködés után, sikerült visszaállítaniuk a birodalmi formát, megdöntve a Köztársaságot, romjain pedig megalapítva a rövid életű Galaktikus Birodalmat. A bukás után a Maradványnak közel egy évtizedig még sikerült megőriznie ellenállását az új kormányzat ellen, egészen a békeszerződés aláírásáig.

Nem sokkal később egy yuuzhan vong néven ismert extragalaktikus faj indított inváziót a Galaxisban. A hadjáratukban hatalmas pusztítást végeztek, számos bolygó—így például a Coruscant is—súlyos károkat szenvedett.

Jó néhány yuuzhan vong ezután integrálódott a galaktikus civilizációba; ők közel másfél évszázadig részei voltak a Birodalomnak, illetve az azt követő nem sötét oldal-orientált kormányzatoknak. A Galaktkus Birodalom harcban állt az Új Sith Renddel.

Asztrográfia

A Galaxist több régióra lehet osztani. Az alábbiakban a Magtól való távolságuk szerint vanna felsorolva. Az egyes régiókat további szektorokra, rendszerekre és bolygókra lehet még bontani.

Mély Mag

Körülölelve a Galaxis szívének számító, legsűrűbben lakott csillagrendszerekkel egy kisebb, szokatlan bolygókkal tarkított régió volt. Ez a terület tartalmazta a legöregebb csillagokat, középpontjában pedig egy feketelyuk jött létre, sűrű csillagcsoportokkal határolva. A csillagok nagyszáma révén keletkező gravitációs lökések hevesen elgörbítették az űridőt, jelentősen megnehezítve a térségben a hiperűrutazást. A régió emiatt sokáig megközelíthetetlennek számított. Palpatine császárnak viszont sikerült találnia néhány biztonságos hiperűrjáratot. Majd' húsz évvel az endori csata után a térségben létesült birodalmi erődítmény miatt felértékelődött a régió szerepe.

Magvilágok

A Mély Magot kívülről határoló, ősi régió számos fejlett, tekintélyes, közismert és túlnépesedett bolygót fogalt magában. A Galaktikus Köztársaság, és következtetésképpen valamennyi galaktikus kormányzat itt alakult ki, továbbterjedve az egész Galaxisban. A köztárasági és birodalmi periódusban itt volt a galaktikus Főváros, a Coruscant. Valószínűleg az emberek is erről a területről származtak.

Kolóniák

A Kolóniák a Magvilágok és a Belső Perem közti elhelyezkedés miatt kapta a nevét. Az első telepesek minden bizonnyal a Magvilágokból érkeztek, az itteni világokat a magas népességszám, az fejlett ipar és kultúra jellemezte.

Mivel a Birodalom nagyon erőszakos úton tartotta fenn uralmát a Kolóniák felett, az Új Kötársaság hamar maga mellé tudta állítani a benne lévő világokat.

Belső Perem

A Belső Perem a Kolóniák és a Terjeszkedési Régió között helyezkedet el. Eredetileg egyszerűen "Perem"-nek nevezték, mivel akkoriban ez volt a legkülső ismert terület. Egy évszázadra rá végül az akkor még a "Kiterjedt Perem" elnevezést viselő Terjeszkedési Régió is felderítetté vált.

Palpatine uralma alatt a Galaktikus Birodalom kemény kézzel ellenőrizte a régiót. Sok polgára lázadás helyett a menekülést választota inkább.

az endori ütközet után a birodalmiak népszerűtlenségükre tekintettel meglepően sokáig megtartották a területet. Sokan nehezteltek is az Új Köztárasság felszabadításának lassúsága miatt. Ennek ellenére számos világ csatlakozott az új államszövetséghez. Ekkor azonban sok helyütt meggyengült a központi hatalom, Palpatine visszatérése után pedig a Belső Perem nayg részét elfoglalva, újrateremtve a korábbi bizonytalanságotkat és gondokat.

Terjeszkedési Régió

A Terjeszkedési Régióban olyan vállalat-ellenőrzésű világok voltak, melyeket erős és profitorientált társaságok irányítottak, kitermelve a bolygók nyersanyagait, fémeit, érceit. Miközben a lakókat elnyomták, a nagy cégek egész csillagrendszerek ásványkincseit termelték ki. Így aztán hamarosan nyugtalanság és elégedetlenség tört ki a polgárok körében. Végül a Galaktikus Köztársaság átvette az irányítást a régió felett, miközben korlázozásokat vezetett be az érdekelt vállalatoknál; nem ritkán teljesen megfosztotta társaságokat addigi tevékenységeiktől. A Terjeszkedési Régió a nyersanyagok és ércek fő előállítója lett, habár áványkincslelőhelyei a birodalmi időszakra javarészt kimerültek.

Középső Perem

Mivel ásványkincsekben nem bővelkedett, és ennélfogva kisebb lakosságot magába foglaló terület volt, mint a környező régiók, a Középső Perem volt az a terület, ahol a lakosok mindenért keményen megdolgoztak. Ennek köszönhetően több bolygó is Galaxis-viszonylatban igen jelentős szerepre tett szert. Ezzel ellentétben a viszonylag felderítetlen, a fontosabb kereskedelmi útvonalaktól messzebb eső területeken gyakoriak voltak a kalóztámadások.

Külső Peremvidék

A Külső Peremvidék a Vad Űrt és az Ismeretlen Régiókat nem számítva a legkésőbb felfedezett régió. Revan sötét nagyúr születési helye volt, emellett itt kezdték a mandaloriak hadjárataikat a Galaktikus Köztársaság ellen is. A Jedi Száműzött is a peremvidéki Dantooine-on nőtt fel. A közhiedelemben ez a terület úgy terjedt el, mint sötét, barátságtalan, visszamaradott bolygók színtere. Nagy távolsága a Magtól lehetővé tette, hogy sok támogatója legyen a Lázadók Szövetségének. Wilhuff Tarkin birodalmi nagymoff kapta azt a nehéz feladatot, hogy felügyelje a Külső Peremvidéket, kiiktatva a Szövetség minél több helyi pártfogóját.

Peremvidéken kívül eső területek

Tingel-kar

A Tingel-kar egy külső spriális karja volt a Galaxisnak. Magában foglalta a Válalalti Szektor Hatóságát, mely egy Köztárasságtól, majd Birodalomtól független politikai szervezet volt. A Birodalom néhány száztól armincezerig terjedő számú rendszerre terjesztette ki az uralmát.

Ismeretlen Régiók

A Ismeretlen Régiókat általában úgy ismerték, mint egy nagy kiterjedésű régió, mely kívül esett a galaktikus korongtól. A felfedezetlen régió a Bakura és a Birodalmi Maradvány között volt, nagyrészt a chiss ellenőrzés alatt. Csupán néhány milliárd csillagot tartalmazott a Galaxis 400 milliárdjából. Így aztán alig vezetett biztonságos hiperűrútvonal a régión keresztül. Szép számmal voltak csillagködök, csillagcsoportosulások, galaktikus napgyűrűk. A Galaktikus Birodalom számos expedíciót irányított az Ismeretle Régiók területére a szektorai megismerése és leigázása érdekében.

Vad Űr

A Vad Űr, másképpen Külső Űr a Galaxis határvidékén volt, elválasztva az ismert területeket az Ismeretlen Régióktól. Palpatine egyik utolsó rendelkezése az volt, hogy nagyobb alaposságú kutatást indítsanak el a régióban. Ugyanis a Vad Űr abban különbözött az ismeretlen Régióktól, hogy míg az előbbiben már voltak kisebb felfedezések, addig az utóbbi teljesen szinte ismeretlen volt.

Forgalmi útvonalak

Számos "út", hiperűrjárat létesült a szektorokon keresztül. Ezeket az útvonalakat hiperűr-felfedezők néven elhíresült űrutazók találták meg és térképezték fel (például Gav Daragon, Aitro Koornacht. Az asztromechanikai droidok a koordináták alapján tudtak hipertéri ugrásokat végezni.

Kormányzatok és politika

A galaxisban több ezer év alatt számos kormányzat és állam állt fenn. A legkorábbi ilyen ismert szerveződés a Végtelen Birodalom volt.

Gazdaság

Fajok

Extragalaktikus kölcsönhatások

Kommunikáció

A színfalak mögött

Megjelenések

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki